Akademisk Arkitektforening

FN's 17 verdensmål som strategisk pejling


FN's 17 verdensmål sætter pejlemærker for en omstilling til et bæredygtigt samfund – en bedre verden i balance, hvor mennesker kan trives godt i en højt udviklet civilisation i samklang med naturgrundlaget.

Arkitektforeningen Østjylland, IDA Østjylland og Arkitektskolen Aarhus vil med denne debataften sætte fokus på det positive potentiale for byggesektoren som springer ud af de 17 verdensmål. 

Det er udfordringer og muligheder for at skabe bedre byer, bygninger og landskaber. Smukke og gode fysiske rammer om vores liv på kloden – ikke blot i Danmark, men også globalt. Verdensmålene er inspiration til udvikling af firmastrategier som passer til en verden i markant forandring.

Vi har inviteret oplægsholdere som fokuserer på de 17 bæredygtighedsmål – og oplægsholdere fra vores egen verden som har sat eller er ved at sætte deres virksomheder i relation til verdensmålene.

Key note speakers: 
Steen Hildebrandt PhD og Prof. emeritus – FN17 - firmastrategier til en verden i forandring 

Thomas Hilbert lektor og programkoordinator på Arkitektskolen Aarhus - hvordan der arbejdes med bæredygtighedsbegrebet og verdensmålene i undervisningen af de kommende arkitekter  

Katrina Wiberg, adjunkt på Arkitektskolen Aarhus – om arbejdet med bæredygtighedsmålene i forskningen på AAA med eksemplet ”Waterscapes of Value” om gemte og glemte muligheder i Aarhus

Pause med sandwich, øl og vand 
Kristina Jordt Adsersen, arkitekt maa, LINK arkitektur – om praktisk brug af verdensmålene 

Holger Dahl arkitekt maa, Kommunikationschef, Schönherr – den etiske fordring 

Kirsten Mariager, ingeniør, Market Maker Bæredygtighed og Energiledelse, Dansk Energi Management - om implementering af målene i firmastrategien 

Annette Blegvad UIA 2023 - om Arkitektforeningens perspektiv på FN17 verdensmålene

Gratis for medlemmer af IDA eller Akademisk Arkitektforening.
Pris for øvrige 300 kroner,- eller 100 kroner for studerende. Betales i døren kontant.
Tilmelding: Oestjylland@arkitektforeningen.dk 

Arrangeret af Arkitektforeningen Østjylland, IDA Østjylland og Arkitektskolen Aarhus                          

Tid:
kl. 17 - 21

Sted: 
Arkitektskolen Aarhus
Gymnastiksalen
Paradisgade 
 
Aarhus 

Type: 
Debatarrangement
Dato: 
Tir, 13/11/2018

Kommentarer