Akademisk Arkitektforening

VÆRDISKABELSE I KYSTSIKRING - hvordan tager vi de første skridt?De danske kyster er under pres. Havniveau-stigninger og mere ekstremt vejr er blevet hverdag og giver nye udfordringer, kombineret med centraliseringer og affolkning. Det påvirker arbejdet med at bevare kulturarven og de landskabelige værdier. 

Arkitektforeningen og Byplanlaboratoriet sætter fokus på, hvordan rådgivere og myndigheder sammen kan gribe kystudviklingsopgaver an i et helhedsperspektiv.

At arbejde helhedsorienteret med bevaring og udvikling af kysterne er en kompleks opgave, der omfatter kystteknik, æstetik, natur, proces og økonomi. Kompleks – men langt fra umulig. Løsningen kalder på en strategisk tilgang i de indledende faser af arbejdet med kysternes værdier.

Kom til fyraftensmøde og hør om perspektiverne på kystsikring fra tre af feltets fagfolk. Få desuden en forsmag på det kommende kursus i at arbejde professionelt og systematisk med kystudviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer.

Program

Perspektiver på klimasikring, planlægning, politisk bevågenhed og udvikling af de danske kyster
   - hvor står vi fagligt og hvor er vi på vej hen?
Gertrud Jørgensen - professor, arkitekt MAA, Københavns Universitet, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning

Konkrete erfaringer med stormflodsskader, sikring og udvikling af Roskilde Inderhavn
   - hvad skabte udfordring og succes, og på hvilken måde?
Jeremy Dennis - landskabsarkitekt MDL, specialkonsulent, Roskilde Kommune

Helhedsorienteret kystsikring og kystudvikling
   - en faglig replik omkring gode eksempler og metoder
Eva Sara Rasmussen - arkitekt MAA MDL, Indehaver NATOUR, konsulent hos Gottlieb Paludan Architects


Tilmelding
Send en e-mail til Lena McNair:
lm@arkitektforeningen.dk 

Dato: 
Tor, 29/11/2018
Tidspunkt: 
16:00 - 17:30

Sted

Arkitektforeningen
Åbenrå 34
1124
København K

Kommentarer