Akademisk Arkitektforening

Arkitekturens DagPå Arkitekturens Dag, mandag den 7. oktober 2019, sætter Arkitektforeningen særlig spot på arkitekturpolitik og kulturmiljøer.

Programmet er allerede nu mangfoldigt, og rundt omkring i landet kan man opleve alt fra bygningspræmieringer til filmforevisninger og byvandringer.

I anledning af Arkitekturens Dag inviterer Arkitektforeningen borgere, kommuner og arkitekter til at byde ind med arrangementer, der debatterer kulturmiljøer og arkitekturpolitik på kryds og tværs

I valgåret er der ekstra opmærksomhed på sammenhængen mellem byudvikling, arkitektur og politik.

Dels blandt borgere, der bor på steder, som forandrer sig, og i boliger, som kan være svære at få fat på eller betale. Dels blandt fagfolk, der skal designe, planlægge og forvalte alle de rum, vi bor og færdes i.

Forbindelsen mellem arkitektur og politik er fx tydelig i spørgsmål om byers sammenhængskraft i lyset af stigende segregering, ghettoplaner og boligmangel, tilflytning til byer og affolkning af landområder, forholdet mellem borgere og beslutningstagere, boblen i boligmarkedet, skiftet fra velfærdsbyplanlægning til en mere neoliberal byudvikling, og mediesagaen omkring Brandetårnet har understreget relevansen af en regional planlægning.

I Arkitektforeningen stiller vi skarpt på byplanlægning og kommunernes arkitekturpolitik som et af flere redskaber til at udvise politisk lederskab gennem arkitekturen.

En af de mest interessante og vedkommende vinkler for borgerne i arkitekturpolitikkens forgrenede verden er en diskussion af kulturmiljøer og deres værdi og forvaltning.

Læs hele oplægget for Arkitekturens Dag 2019 her
 
Hvad kan en event være?
Mulighederne er mange, og det er tilladt at tænke ud af boksen. Byvandringen er god til at etablere et fælles udgangspunkt for en diskussion på steder, hvor historien om kulturmiljøer er underbelyst, eller hvor forandringer allerede finder sted. Udstillinger, foredrag, debatter, åbent hus-arrangementer og filmvisninger er også oplagte formater at arbejde med.

Imidlertid kan alle få en begivenhed med i programmet. Det eneste krav er, at det har fokus på vores omgivelser; bygninger, pladser, torve, gader, stier – og alle rummene og fortællingerne herimellem.

Sparring
Der vil være mulighed for sparring omkring behov for lokalt pressearbejde i Arkitektforeningens kommunikationsafdeling.

Desuden vil der også være mulighed for sparring med Arkitektforeningens syv lokalafdelinger i hhv. København, Nordjylland, Bornholm, Østifterne, Østjylland, Sydjylland og Vestjylland, hvor dygtige arkitekter MAA sidder med grundigt lokalkendskab.

Tidsfrister
Hvis du vil have dit arrangement med i programmet, skal vi have det senest den 8. september 2019. Send det til Charlotte Gade på chg@arkitektforeningen.dk eller til Cecilie Frydenlund Nielsen på cn@arkitektforeningen.dk

Logo
Download Arkitekturens Dag logo her til tryk af egne plakater og flyers, til lokale annoncer samt brevpapir til pressemeddelelser.

Sæt pris på arkitekturen!
Arkitektforeningen opfordrer desuden kommuner til at uddele bygningspræmieringer på Arkitekturens Dag.
Læs mere her 


Læs om Arkitekturens Dag 2018

Læs om Arkitekturens Dag 2017

Læs om Arkitekturens Dag 2016

Læs om Arkitekturens Dag 2015

Læs om Arkitekturens Dag 2014

Læs om Arkitekturens Dag 2013

Læs om Arkitekturens Dag 2012

Læs om Arkitekturens Dag 2011