Akademisk Arkitektforening

Arkitekturpolitik og Arkitektforeningen

Arkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Arkitekturpolitik er derfor et vigtigt strategisk værktøj til at skabe vækst og velfærd, nationalt som lokalt

Arkitektforeningen har i de sidste mange år haft arkitekturpolitik øverst på dagsordenen. Det betyder, at vi arbejder for at politikere og kommuner skal udvikle og implementere de bedste strategier for bygninger, landskab, planlægning, infrastruktur samt forenkling af udbudsregler, planlov mm.

Mennesker i centrum
Arkitektforeningen har været dybt involveret i udviklingen af den nationale arkitekturpolitik, Mennesker i centrum fra 2014. Politikkens titel siger det meget præcist: Arkitektur handler først og fremmest om mennesker. Derfor er regeringens arkitekturpolitik udarbejdet med mennesker i centrum. 4 indsatsområder og 64 konkrete initiativer i politikken skal skabe bedre rammer for danskernes oplevelse af arkitektur og byrum.

Arkitektforeningen har arbejdet for at få fokusområderne arkitektur som metode i folkeskolen, øget fokus på vigtigheden af kommunale arkitekturpolitikker,  mere lempelige udbudsregler  og arkitekturens værdiskabelse skrevet ind i politikken.

Næste skridt
Arkitektforeningen arbejder fortsat med at kvalificere og implementere politikken. Blandt andet har vi udviklet et kursus Arkitektur på skoleskemaet, der henvender sig til arkitekter, der skal undervise i folkeskolen. Vi arbejder også løbende med at ruste kommuner til at udvikle arkitekturpolitik og er i tæt dialog med de relevante ministerier for at sikre, at arkitekturpolitikkens visioner realiseres.

Læs mere om Mennesker i Centrum – Den nationale arkitekturpolitik på Kulturministeriets hjemmeside

og her: Ny arkitekturpolitik

Læs Arkitekturpolitik skaber velfærd af tidligere formand for Arkitektforeningen, Natalie Mossin

Se listen over hvilke kommuner der har en politik her

Læs også European Forum for Architectural Policy’s survey om europæiske arkitekturpolitikker