Akademisk Arkitektforening

Retningslinjer og vilkår for brug af arkitektforeningen.dkFormål med netværk

Netværket befinder sig på samme platform som hjemmesiden og skaber et direkte link mellem det brugerskabte og det redaktionelle indhold. Formålet med netværket er at give mulighed for erfaringsudveksling om arkitektfaget. Her kan du dele viden med andre brugere helt åbent eller helt eksklusivt. Dele af netværket er forbeholdt MAAere, men der er også mulighed for at skabe åbne netværk, hvor alle kan anmode om deltagelse.

Netværket er selvfølgelig også et socialt forum, hvor du kan mindske afstanden til andre MAAere, udstille dine talenter, dit CV og opdatere dine kontaktoplysninger. På netværket er du bogstaveligt talt kun et klik væk fra 7.000 fagfæller.

Hvem må deltage?
Arkitektforeningens netværk er for medlemmer af Arkitektforeningen. Man kan godt blive medlem af et netværk selvom man ikke er medlem af Arkitektforeningen, men det kræver, at man inviteres af en af de brugere, der administrerer netværket. Administratoren af netværket skal desuden kontakte sekretariatet, Charlotte Gade, chg@arkitektforeningen.dk, som opretter brugeren.

Adgangen til de forskellige netværk kan variere således at nogen kræver optagelse og andre er åbne.

Tilskud fra Arkitektforeningen
Alle faglige MAA netværk kan søge om midler op til 5.000 kr. inkl. moms årligt hos Arkitektforeningen. Midlerne kan bruges til oplægsholdere, ekskursioner eller leje af lokaler., dog skal gruppen leve op til nogle krav fra Arkitektforeningens side:

A. Minimum 10 aktive deltagere i netværket
B. Minimum to fysiske møder eller arrangementer om året – eller høj debataktivitet.

Tilskud ydes efter aftale med sekretariatet, og midlerne søges via projektleder Charlotte Gade via mail chg@arkitektforeningen.dk Af hensyn til administrationen ydes der ikke tilskud under 100 kr. I stedet anbefales det at samle udgifterne løbende.

Ikke til kommercielt brug og markedsføringstiltag

Arkitektforeningens netværk er et tilbud til fælles faglig udvikling og videndeling og derfor ønsker vi ikke, at netværket bruges kommercielt. Dette betyder bl.a. at vi ikke ønsker direkte markedsføring og reklame på netværket.

God tone i debatten
Vi ønsker en livlig, saglig og givtig debat og opfordrer til, at indlæg holdes i god tone og at meddebattører behandler hinanden med gensidig respekt for person og virke. De nedenstående regler skal støtte op om dette.
Vi ønsker ikke kommentarer med:


• links, hvor der ikke tydeligt fremgår en sammenhæng med det indhold, der kommenteres


• spam, som for eksempel at kopiere samme kommentar gentagne gange


• truende, hadefuld eller racistisk indhold


• diskrimination på køn, seksualitet eller religiøs overbevisning


• injurier.

Arkitektforeningen fjerner kommentarer til artikler, der:


• er af kommerciel karakter


• indeholder personangreb


• er ærekrænkende


• bryder ophavsret


• ikke forholder sig til emnet eller fremstår useriøse
 
Arkitektforeningen skjuler kommentarer og indlæg, der ikke lever op til god tone og det er altid op til Arkitektforeningen at foretage en vurdering af, hvad der er god tone i specifikke tilfælde.

Ejerskab til indhold
Alt materiale på www.arkitektforeningen.dk og tilhørende undersider tilhører Arkitektforeningen.
Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Arkitektforeningen.

Arkitektforeningen har fuld brugsret over alt indhold publiceret på arkitektforeningen.dk og tilhørende undersider.

Dog har netværksbrugerne ophavsret til det indhold de selv skriver og kan derfor frit vælge at benytte det hvor det ønskes.

Publicer kun indhold, som du har ret til
Det er brugernes eget ansvar hvad der skrives på Arkitektforeningen.dk og brugerne opfordres derfor til kun at publicere indhold der haves rettigheder til.

Ret til at fjerne indhold
Arkitektforeningen har ret til at fjerne indhold, der ikke lever op til retningslinjerne (kommercielt indhold, ulovligt indhold, spam)

Ansvarsfraskrivelse
Ansvaret for publiceret indhold påhviler den bruger, der har publiceret det. Arkitektforeningen kan derfor ikke drages til ansvar for indhold publiceret af brugere, men kan som tidligere nævnt slette publiceret indhold, der ikke lever op til nærværende retningslinjer eller som på anden måde forbryder sig mod gældende dansk lov (Persondataloven).

Hvis man støder på indhold, der ikke lever op til retningslinjerne, opfordres man til at orientere sekretariatet ved Charlotte Gade, chg@arkitektforeningen.dk herom.

Ret til at ændre vilkår og retningslinjer
Arkitektforeningen forbeholder sig ret til at ændre ovenstående retningslinjer. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.


Se også ”Sådan kommer du i gang” for de mest almindelige spørgsmål til netværket