Akademisk Arkitektforening

Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond


Medlemmer af Arkitektforeningen har mulighed for at søge Understøttelsesfondet om legater i henholdsvis maj og november.

Fondets formål er at yde støtte til medlemmer af Arkitektforeningen eller disses efterladte, som pga. af sygdom eller af andre årsager har et stærkt behov for økonomisk hjælp.

En forudsætning for at kunne opnå støtte er, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet og i mindst 3 forudgående år har været medlem af Arkitektforeningen. Legatet kan udbetales som faste 2-årige ydelser eller som éngangslegat. Legaterne er delvis skattepligtige.

Det ligger uden for Fondets formål at yde arbejdsløshedsunderstøttelse.

Sådan gør du
Ansøgningsskema kan downloades her.
Det udfyldte skema med bilag skal være fondet i hænde senest den 21. november 2018 for at kunne komme i betragtning til tildelingerne medio juni 2019.

Ansøgningerne mailes til lia@arkitektforerningen.dk eller sendes til Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K, Att: Lise Antonsen

Fondets statutter