Akademisk Arkitektforening

LokalafdelingerArkitektforeningen består af 7 lokalafdelinger. Afdelingernes opgave er gennem faglige og sociale arrangementer at understøtte mulighederne for videndeling og netværksdannelse inden for lokalafdelingernes geografiske område.

Afdelingerne har et aftalt budget og sammensætter selv programmer for medlemsaktiviteter som foredrag, debatarrangementer, klubaftener, studierejser etc.

Lokalafdelingerne arbejder meget forskelligt og selvstændigt inden for de aftalte økonomiske rammer og lederne afholder et årligt møde med bestyrelsen. Arbejdet i lokalafdelingerne varetages af frivillige. 

Vil du have indflydelse?
Arbejdet med de forskellige arrangementer varetages af ledelsen i lokalafdelingen og frivillige MAAere. Lokalafdelingerne modtager altid gerne input til nye aktiviteter og i det hele taget gerne hjælp med at afvikle dem.