Akademisk Arkitektforening

NordjyllandArkitektforeningen Nordjylland består af:
Bodil Henningsen (leder), Helle Lassen, Rie Malling, Thomas Nørkær, Hanne Egebjerg (suppl.) og Nicolai Steinø (suppl.).
Louisa Borup, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU  (studentermedhjælper)

"AA Nordjylland er i medlemsantal en af foreningens små lokalafdelinger, men dækker er stort geografisk område: Medlemmerne spredt over hele Nordjylland.

Medlemsarrangementerne spænder over en bred vifte af arrangementer: Lige fra besøg på tegnestuer og besigtigelser af byggerier til heldagsarrangementer med temabaserede foredrag og studierejser. En stor del af arrangementerne foregår i Aalborg, da den største del af medlemmerne har tilknytning hertil, men fremover vil vi også bestræbe os på at få fat i regionens yderområder. Derudover er det naturligvis også vores mål at arrangementerne skal have bred interesse hos medlemmerne og afspejle hele fagets bredde.

Ideer til arrangementer og information fra medlemmer om, hvad der sker i regionen, modtages meget gerne.

Følg med i Arkitektforeningen Nordjyllands kommende arrangementer