Akademisk Arkitektforening

Medlem
MEDLEMSFORDELE

Titlen MAA
En titelbeskyttelse for cand.arch.er i Danmark

Rabatter
MAA'ere får rabat på en række publikationer, produkter og begivenheder

Ferieboliger
Mulighed for adgang til foreningens ferieboliger

Legater
Mulighed for at søge Arkitektforeningens legatpulje

Arkitektforeningens understøttelsesfond
Økonomisk hjælp til MAA'ere

Politisk indflydelse
Gennem task forces, udvalg, lokalafdelinger, repræsentantskab og bestyrelse

Efter og videreuddannelsestilbud til medlemspris
Til ledige, til nyuddannede, til erhvervsaktive og til seniorer

Kursusportal
Oversigt over alle arkitektrelevante kurser på markedet

Mentorordning
Faglig udvikling 1:1

Karriererådgivning
Herunder personlig vejledning hos certificeret coach.

Arkitekten
Standens fælles tidsskrift

Fagdommer
Som MAA'er har du mulighed for at blive fagdommer ved arkitektkonkurrencer

7 lokalafdelinger
Med foredrag, netværk, debatmøder, studieture og festlige arrangementer

Virtuelt netværk
Faglig sparring med andre MAA’ere på tværs af geografi

Find de andre 
Søg og finde de andre MAA'ere