Akademisk Arkitektforening

Organisationen
Repræsentantskabet
Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af i alt 52 aktive medlemmer og 4 studerende.

Repræsentantskabet behandler årligt indkomne forslag fra både bestyrelse og medlemmer og fastlægger retningslinierne for det næste år.

Formand
Arkitekt MAA Johnny Svendborg er formand for Arkitektforeningen.

Bestyrelse

I Arkitektforeningens bestyrelse sidder 8 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen implementerer repræsentantskabets beslutninger.

Forretningsudvalg
Arkitektforeningens forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og direktør. Forretningsudvalget mødes en gang om måneden. På møderne forberedes bestyrelsesmøder, og der orienteres om sekretariatets løbende arbejde. Forretningsudvalget følger op på bestyrelsens beslutninger.

Lokalafdelinger

Arkitektforeningen består af 7 lokalafdelinger. Afdelingerne har et aftalt budget og sammensætter selv programmer for medlemsaktiviteter som foredrag, debatarrangementer, klubaftener, studierejser etc.

Lokalafdelingerne arbejder meget forskelligt og selvstændigt inden for de aftalte økonomiske rammer, og lederne afholder et årligt møde med bestyrelsen. Arbejdet i lokalafdelingerne varetages af frivillige.

Sekretariat

Foreningens sekretariat har ca. 20 medarbejdere. Sekretariatet omfatter en kommunikationsafdeling, en afdeling for politik og analyse samt de to forretningsområder: Konkurrencer, som udbyder konkurrenceteknisk bistand, og Efteruddannelse, som udbyder kompetenceudvikling til Arkitektforeningens medlemmer. Sekretariatet udmønter de politiske beslutninger og driver de vedtagne forretningsområder.

Uddybning af organisationsdiagram
APA står for Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse, som Arkitektforeningen er sekretariat for.
UF er kort for Understøttelsesfondet, som blev nedsat i 1902 og yder støtte til økonomisk trængte arkitekter MAA.  
FU er Arkitektforeningens forretningsudvalg, som udgøres af formand, næstformand og direktør.