Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens bestyrelseArkitektforeningens bestyrelse består af:  Johnny Svendborg (formand) 2018-22, Johanne Lundager 2017-21,  Kristine Leth Juul 2017-21 (næstformand), Lone Feifer 2017-21,
Marco Berenthz 2017-21, Mette Lyng Hansen 2019-23, Rasmus Jessing 2019-23, og Rie Øhlenschlæger 2019-23.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og seks bestyrelsesmedlemmer og deres opgave er at lede og koordinere Arkitektforeningens virksomhed inden for de rammer, som repræsentantskabet sætter.

Foto: Repræsentantskabsmøde oktober 2019. Fotograf Martin Yhlén.