Akademisk Arkitektforening

Repræsentation i andre institutioner

Arkitektens Forlag 
Frants Nielsen (31. maj 2018 -)
Frederik Ejlers (31. maj 2018 -)

Arkitekternes Pensionskasse
Bestyrelsen: Per Frølund Thomsen (2017-2020)

Bygningskultur Danmark 
Mette Prip Bonné (2016- ) 

CONCITO
Annette Blegvad 

Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet
Rita Justesen

Dansk Center for Lys
Hovedbestyrelsen: Merete Madsen
Juryen for den danske lyspris: Astrid Mody (2011 - ) Læs interview

Designskolen Kolding
Repræsentantskabet: Anne Qvist (2017-2019)

Det Kriminalpræventive Råd 
By- og boligudvalget: Bo Grönlund (2009)

Det Særlige Bygningssyn
Trine Neble (2019) 

Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Puljeledelsen til tilgængelighedsløsninger: Søren Peter Nissen 

Esbjerg Kommunes Byfond
Helene Plet (2018-2021)

Europa-kommissionen 
GD XV (Det rådgivende udvalg inden for arkitekturområdet): Sven Felding

Faaborg Museum, bestyrelsen
Arne Høi (2017 -)

Fonden for Billige Boliger 
Claus Bech-Danielsen (2018 - 2020)

Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger 
Bestyrelsen: Torben Gade

Frederiksberg Boligfond (udpeget af KAB Fonden)
Frederik Ejlers (2018-2020)

Kulturmiljørådet, Aarhus
Lars Bendrup (2016-2018)

Kunstakademiets Bibliotek 
Biblioteksudvalget: Sara Asmussen

Netværksgruppen for FN Verdensmål i Byggeriet
Annette Blegvad i styregruppen

Realdanias repræsentantskab
Natalie Mossin

Solar City Copenhagen bestyrelsen
Annette Blegvad (2017-2019) 

Statens Kunstfond: Repræsentantskabet 2017-2020
Karen Mosbech

Statens Værksteders områdeudvalg for Industriel Design
Rasmus Holscher (- 31.5. 2017) - fælles udpegning med Design Denmark