Akademisk Arkitektforening

SekretariatArkitektforeningens sekretariat holder til i Arkitektforeningens hovedkontor, Åbenrå 34 i København.

Hver dag fyldes huset med kursister, samarbejdspartnere og besøgende.
Vi afholder årligt ca. 50 kurser samt en masse foredrag, debatmøder og udstillinger.

Du er altid meget velkommen til at komme forbi og læse i aviserne, arkitektur- og designmagasinerne.

Medarbejdere i Arkitektforeningens sekretariat:

DIREKTION 
Strategi og personaleledelse, internationalt arbejde, servicering af bestyrelse, repræsentantskab og lokalafdelinger, repræsentation, politisk interessevaretagelse, legater, udpegninger

Lars Autrup, direktør
Annette Blegvad, vicedirektør (internationale relationer, UIA23 kongres)

DIREKTIONSSEKRETARIAT
Politisk overvågning og analyse, høringssvar og politiske samarbejdsprojekter, debatarrangementer og -indlæg, folkemøde, Kulturmøde Mors mm

Lise Antonsen, koordinator (Understøttelsesfondet)
Martin Yhlén, politisk konsulent 


MEDLEMSSKAB, FAGLIGHED OG KOMPETENCER
Medlemskab, efter- og videreuddannelse samt faglig udvikling, medlemskampagner, medlemskommunikation, rekruttering og fastholdelse, medlemstilbud, karriererådgivning og mentorordning   
Website og digital udvikling, lokalafdelinger og digitale netværk
Rets- og Responsumudvalget

Lena McNair, medlemschef, arkitekt MAA (Optagelses- og Kvalifikationsnævnet)
Charlotte Gade, projektleder
Charlotte Langen, projektleder
Jakob Brøndsted, projektleder, arkitekt MAA (+2)KONKURRENCER, RÅDGIVNING, FAGETS KULTUR OG VILKÅR
Rådgivning om arkitektkonkurrencer, bygherrerådgivning i forhold til udbuds- og konkurrenceformer
Udpegning af fagdommere, e
valuering, analyse, debat og formidling om konkurrencer
Konkurrenceudvalg

Dorte Sibast, udviklingschef, arkitekt MAA (Konkurrenceudvalget)
Bodil Krohn Hansen, projektleder (Konkurrenceudvalget og Rets- og Responsumudvalget)


KOMMUNIKATION
Presse, kommunikationsstrategi, website og sociale medier
Nyhedsbreve, tryksager og intern og ekstern kommunikation.

Tobias Moe Hoffmeyer, kommunikationschef
Dorte Maria Vestergaard, redaktør & projektleder, arkitekt MAA
Esméralda Rotne, grafiker
Cecilie Frydenlund Nielsen, kommunikationsmedarbejder og projektleder (+2)
Frederik Drejer, kommunikationsmedarbejder


SALG OG MARKEDSFØRING

Medlemstilbud og salg og markedsføring af kommissionsbøger btb og btc salg.

Susanne Gregersen, kommerciel chef


ADMINISTRATION
Administration af medlemsskaber, kontingent, bogholderi, budgetlægning, regnskab, APA

Kasper Welcher Nielsen, Økonomichef
Helle Egsgaard Waaben, bogholder
Susanne Steinhauer Telén, regnskabsmedarbejder


HUSET
Reception, lokaleudlejning, udstillinger, teknik og AV, forplejning ved kurser og seminarer
Udlejning af ferieboliger, Seniorgruppen

Hanne Vestergaard, konferencer (Seniorgruppen)
Jesper Guldhammer, facility manager, IT


REDAKTION
Produktion og udgivelse af fagbladet Arkitekten og arkitekten.dk.

Martin Keiding, chefredaktør, arkitekt MAA (Redaktionsudvalget)
Anne Pind, redaktør, arkitekt MAA
Lisa Ashley McCulloch, redaktionssekretær

STUDERENDE
Arkitektforeningens ambassadører på arkitektskolen i Aarhus og i København


Foto: Åbenrå 34, Jens Markus Lindhe