Akademisk Arkitektforening

Udvalg & nævnArkitektforeningen har flere udvalg og nævn. Disse er:

Konkurrenceudvalget
Konkurrenceudvalgets opgave er at rådgive og sparre med lederen af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.

Optagelses- og kvalifikationsnævn
Optagelses- og kvalifikationsnævnet behandler blandt andet optagelses- ansøgninger fra arkitekter, der ikke i henhold til § 2 i Arkitektforeningens love er kvalificeret til medlemskab af Arkitektforeningen.

Rets - og Responsumudvalget
Rets- og Responsumudvalget behandler sager og afsiger kendelser i tvister af faglig/kollegial og økonomisk art mellem arkitekter og andre parter i byggeriet.

Understøttelsesfondet
Fondet understøtter medlemmer, der grundet sygdom eller anden uforskyldt årsag trænger til understøttelse.

Taskforces
Taskforcens opgave er at definere Arkitektforeningens politik på et givent område, og give ideer til en konkret handlingsplan for indsatser inden for politikområdet. 

Arkitektens redaktionsudvalg
Redaktionsudvalget udgør faglig sparring for Arkitektens chefredaktør.

Repræsentation i andre institutioner