Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens bemærkninger til høring om modernisering af planloven

I sommeren indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen blev i efteråret udmøntet i et udkast til lovforslag, som Arkitektforeningen har været høringspart på.

Der er sket meget siden regeringens kom med sine bebudede planer om ændringer i planloven, som Arkitektforeningen var kritiske over for, og som blandt andet indebar en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, omdannelse afkystnærhedszonen til landzone og fjernelse af kommunernes for lokalplanrav om 25% almene boliger, til i dag hvor Arkitektforeningen har indsendt sine bemærkninger til høringen.

Arkitektforeningen har igennem længere tid arbejdet benhårdt for, at ændringer i planloven skulle ske på et kvalificeret grundlag. Ud over at gå sammen med andre organisationer for at kvalificere debatten om planloven, har Arkitektforeningen også afholdt debatarrangementer, skrevet kronikker, debatindlæg og afholdt møder med relevante ordførere for at sikre, at en ændring vil blive til gavn for hele landet mange år i fremtiden.

Selv om Arkitektforeningen gerne havde set en omfattende revision af loven frem for punktvise ændringer er Arkitetforeningen overordnet tilfreds med den politiske aftale som sidenhen er blevet omformet til det konkrete lovforslag som Arkitektforeningen har været høringspart på. Ingen roser uden torne, og Arkitektforeningen havde blandet andet helst været de nye bestemmelser for aflastningsområder og forkortede høringesfrister foruden.

I forbindelse med vedtagelsen af den moderniserede planlov forventer Arkitektforeningen, at afholde et medlemsarrangement om tankerne bag planloven og skitsere de ændringer som har størst betydning for arkitekter og planlæggere. Mere information vil følge.

Læs Arkitektforeningens høringssvar her

Se Arkitektforeningens aktiviteter i forbindelse med moderniseringen af planloven her

 

 

 

 

Kommentarer