Akademisk Arkitektforening

Ny vejledning om kystbeskyttelsesmetoder i høring

Er du kommunalt ansat medlem og sidder du med ansøgninger om kystbeskyttelsesmetoder? Så bidrag til Arkitektforeningens høringssvar. 

I forbindelse med ændring af kystbeskyttelsesloven blev kompetencen til at træffe afgørelse i kystbeskyttelsessager pr. 1. september 2018 overført fra staten til kommunerne . Derfor er det besluttet, at der skal udarbejdes en vejledning til kommuner og grundejere om kystbeskyttelsesmetoder. Vejledningen skal give en indføring i kystens dynamik, forskellige kysttyper og kystbeskyttelsesmetoder for derved at sætte den kommunale sagsbehandler i stand til at foretage en vurdering af ansøgninger om kystbeskyttelse. Vejledningen skal også være et godt udgangspunkt for at gå i dialog med ansøgere og rådgivere om forskellige muligheder for beskyttelse.

Vejledningen er rettet mod kommunale sagsbehandlere, der skal behandle ansøgninger om kystbeskyttelse, og det er her at Arkitektforeningens medlemmer som er kommunalt ansat kommer i spil i forbindelse med Arkitektforeningens bemærkninger til høringen. Har du nogle arkitektfaglige pointer eller bemærkninger til vejledningen om kystbeskyttelsesmetoder hører vi meget gerne fra dig.

Arkitektforeningen skal have dine bemærkninger senest onsdag den 26. september. Send dine bemærkninger på mail til politisk konsulent Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk

Link til vejledningen om kystbeskyttelsesmetoder

Kommentarer