Akademisk Arkitektforening

Arkitekten har et stort ansvar i at passe på kulturarvenHeidi Hjalgrímsdóttir Poulsen tog hele vejen fra Færøerne til København og Arkitektforeningens lokaler i Åbenrå for at blive klogere på renoveringer og istandsættelser.

”Jeg har fået en meget bedre forståelse for, at værdiskabelsen skal findes i den margin, der ligger mellem den nuværende lejeværdi og en kommende lejeværdi eller salgsværdi. Fokus er på analyser, strategier og virkemidler – og det har været en øjenåbner.”

Heidi J. Hjalgrímsdóttir Poulsen blev uddannet arkitekt fra KADK i 1993. I 2001 vandt hun en konkurrence og valgte herefter at flytte tilbage til Færøerne for at følge byggeriet og startede firmaet MAP Arkitektar sammen med Ove Mortensen og Runí Abrahamsen. Tegnestuen har i dag 10 ansatte og arbejder lige nu med ombygningen og renoveringen af det færøske postvæsens hovedbygning, og også på Færøerne kan renovering være en lang proces.

”De største udfordringer i forhold til renovering på Færøerne er, at de ofte udføres ad hoc. Vinduer, tag, facader og interiør renoveres med år imellem og ofte hver for sig uden, at der er udtænkt nogen form for helhedsplan for hele bygningen.”
 
Fokus på den indledende fase
Det er en lang rejse fra Færøerne til København for et todages kursus, men Heidi var ikke i tvivl om, at hun måtte afsted, da hun først læste om kurset.
”Renoveringer og ombygninger er svære processer. Der skal nogle helt andre planlægningsværktøjer til end dem, vi almindeligvis bruger til nybyggeri, og de værktøjer ville jeg gerne blive skarpere på.”

Kurset tager fat om de overordnede mål for en renovering og fokuserer på den indledende beslutningsfase, en ting som Heidi finder brugbart. ”De to dage var en rigtig god blanding af teori og praksis, og vi fik udleveret en masse relevant materiale. De overvejelser, der ligger forud for en renovering, som vedrører historie, udtryk og materialer mangler jeg ofte i mit arbejde. Især energioptimeringerne kan være en killer.”

Den økonomiske kontekst
Heidi forventede at få redskaber, der ville hjælpe hende til at bevare den eksisterende arkitektoniske værdi, men heldigvis var kursets fokus meget bredere end det. ”På tegnestuen har vi for tiden nogle totalrenoveringer, men vi har igennem årene også lavet en del renoveringer af gamle bygninger. Nogle af dem har været bevaringsværdige. Arkitekten har et stort ansvar i at passe på kulturarven, og derfor er det også nødvendigt, at vi kan sætte den arkitektoniske værdi ind i en økonomisk kontekst.”

Heidi peger på, at der er mange udfordringer i de ofte lange renoveringsprocesser. En af de tungeste opgaver hver gang er dog de mange forskellige faggruppers vinkler på renoveringsarbejdet. ”Den sværeste opgave er at få formidlet den arkitekttoniske værdi til mennesker med et udelukkende økonomisk fokus. Der skal vi som arkitekter være helt skarpe. Hver gang.”

Kommentarer