Akademisk Arkitektforening

Arkitekter: Stor tilfredshed med, at bygninger er med i ny energikommissionArkitektforeningen ser med stor tilfredshed, at Regeringen har besluttet, at bygninger bliver et fokusområde i den ny energikommision, der blev præsenteret af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på et pressemøde i dag kl. 10. 

Arkitektforeningen har. bl.a. via samarbejdet i initiativet Renovering på Dagsordenen, fremført ønsket for ministre og ordførere ved enhver given lejlighed siden Venstreregeringen præsenterede sit regeringsgrundlag i 2015, der indeholdt nedsættelsen af en energikommision. 

Kommissionen skal fokusere på bygningers energiforbrug i deres kommende arbejde. Ordlyden i kommissoriet: ”Energieffektivisering skal inddrages i den forbindelse, herunder hvordan energiforbruget i fx bygningsmassen kan bidrage til at opnå den ønskede fleksibilitet.”

Bygninger er mulige nettoproducenter af energi
”Arkitektforeningen finder det helt oplagt, at tage bygninger med i en kommission, der ifølge regeringsgrundlaget, skal forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030”, udtaler direktør i Arkitektforeningen, Jesper Pagh.

Oplægget skal udstikke rammerne for, hvordan Danmark kan indfri sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.

Op imod 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug bruges til opvarmning, ventilation og lys i bygninger, hvilket gør bygninger til en af de største energiforbrugere i samfundet.

”Det er glædeligt, at regeringen har inviteret bygninger med i energikommissionen. Energipolitikken skal ikke kun handle om, hvordan vi producerer men også om, hvordan vi forbruger smartere. Arkitekturen kan løfte en stor del af den grønne omstilling ved at reducere forbruget. Men også ved at vise, at bygninger ikke kun er aftagere, men også bør ses som mulige nettoproducenter af energi”, lyder reaktionen fra Jesper Pagh. 

Stærk repræsentant for byggeriet med i kommissionen
”Det er godt at konstatere, at Per Heiselberg. professor v. Institut for Byggeri og Anlæg v. Aalborg Universitet er udpeget som medlem af kommissionen. Per Heiselberg vil være en vigtig repræsentant for byggeriet med stor indsigt i de store potentialer for innovation, der er i samarbejdet mellem byggeriets parter”, vurderer Arkitektforeningens direktør, Jesper Pagh. 

Energi-, forsynings- og klimaministeriet skriver på sin hjemmeside, at byggebranchen, rådgiverbranchen, energibranchen, lejeorganisationer, finansieringssektoren og bygningsejere spiller alle en afgørende rolle for, at der i praksis bliver gennemført energirenovering af den danske bygningsmasse.”

”Ved at tage en ekspert i byggeriet med i kommissionen, sætter ministeren nu handling bag disse gode ord”, siger Jesper Pagh.

Byggeriet tegner sig for 5 % af Danmarks bruttonationalprodukt. Derfor er det også omsætningsmæssigt en central branche at gøre brug af, når kursen for den grønne omstilling skal udstikkes.

Pressehenvendelser rettes til: Kommunikationsrådgiver Eva Ørum på eo@arkitektforeningen.dk eller 3085 9007

Kommentarer