Akademisk Arkitektforening

Arkitektfaglig hjælp skal bidrage til øget livsmestringRøde Kors, KAB og Arkitektforeningen er gået sammen i et unikt samarbejde om projektet ”Fra bolig til hjem”, der har fokus på den sårbare overgangsfase mellem krisecenter og et liv i egen bolig.

Projektet har allerede mødt stor opbakning – ikke bare fra kvinderne, men også fra arkitekterne. Arkitekter fra Vandkunsten, JJW Arkitekter og Rubow Arkitekter har vist stor interesse for at bruge deres faglighed i en kortvarig frivillig indsats for voldsudsatte kvinder og børn.

Faktisk er interessen så overvældende, at vi har fået arkitekter til de første 25 forløb, der skal køre i København, men det er stadig muligt at skrive sig på en venteliste hos Røde Kors.

Læs mere om at være frivillig i projektet her

Det treårige pilotprojekt bygger på et tværfagligt samarbejde mellem arkitektfaglige og sociale aktører. Samarbejdspartnerne i projektet kender – fra forskellige fagpositioner – til betydningen af et velfungerende hjem i forhold til menneskers trivsel, selvforståelse og oplevelse af tryghed og stabilitet i livet.

Arkitektforeningen vil med projektet opnå øget viden om, hvordan de fysiske rammer og arkitektfaglig bistand kan bidrage til øget livskvalitet og livsmestring blandt udsatte grupper. Samtidig skaber projektet en mulighed for Arkitektforeningens medlemmer for at engagere sig socialt med afsæt i – og udvikling af – deres faglighed.

Forventningen er, at projektet vil bidrage med vigtig viden ift. mulige indsatsområder, der tilbydes udsatte borgere fra fx almene boligselskaber, den offentlige sektor og civilsamfundsaktører i forbindelse med etablering af ny bolig. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond.

 

Kommentarer