Akademisk Arkitektforening

Bred enighed om en grøn boligjob-ordningEn ny undersøgelse, som Arkitektforeningen har gennemført blandt kandidaterne til det kommende folketingsvalg, viser en overvældende opbakning til, at arkitektrådgivning skal inkluderes i håndværkerfradraget.

”Vil du arbejde for en grøn boligjob-ordning, der fokuserer på energiforbedring?”

Det er et af de centrale spørgsmål i den undersøgelse, som Arkitektforeningen netop har gennemført blandt folketingskandidaterne. Og langt de fleste svarer positivt - boligjob-ordningen, eller håndværkerfraget som den også kaldes, skal have en grøn profil.
Selvom ordningen på Christiansborg ikke bakkes op af Socialdemokraterne, er der 47,4 procent af deres kandidater, der vil arbejde for den, mens kun 36,6 procent ikke vil. 21,1 procent ved ikke.

Det er kun blandt to af folketingets partier, R og LA, at der er flertal blandt kandidaterne imod en grøn boligjob-ordning.
I Venstre er der enorm opbakning på 92,3 procent, selv om partiet ønsker at videreføre boligjob-ordningen i sin nuværende form, og ikke en grøn udgave.

Hos SF er der måske ikke helt overraskende 100% opbakning til den grønne boligjob-ordning, som partiet også har været fortaler for på Christiansborg. Hos LA er kandidaterne 100 % imod.

I rød blok som helhed støtter 66 procent af kandidaterne en grøn boligjobordning, mens det samme gælder for hele 78 procent af de blå kandidater.

Arkitektrådgivning skal inkluderes
Samtidig er der et stort flertal blandt folketingskandidaterne for, at rådgivning bør indgå i en grøn boligjob-ordning. Vi stillede kandidaterne dette spørgsmål:

“Mener du at arkitektrådgivning som bl.a. kan identificere og sammenkæde de største besparelsespotentialer, bør indgå i en grøn boligjob-ordning?”

Og langt de fleste svarede positivt tilbage. Blandt venstrekandidaterne er der et flertal for, at rådgivning skal indgå, selv om partiet går til valg på at bevare ordningen i sin nuværende form, hvor der ikke er fradrag for rådgivning.

Alternativets kandidater svarer alle positivt på spørgsmålet om at inkludere rådgivning, mens LA er det eneste parti hvor modstanden er større end opbakningen til sådan en ordning.

Om undersøgelsen
Vi spurgte 684 folketingskandidater
Af de 684 kandidater svarede 177 kandidater, dvs. omkring 25%

FOTO: Johan Rosenmunthe


Kommentarer