Akademisk Arkitektforening

Det får du for medlemskronerne: Efteruddannelse

Hvorfor udbyder Arkitektforeningen efteruddannelse? Arkitekt MAA og leder af Arkitekternes Efteruddannelse, Lena McNair fortæller, som den første i serien Det får du for medlemskronerne, om foreningens kursusvirksomhed og hvilke fordele, der findes heri for medlemmerne.

”En af de fornemste opgaver for en standsforening er selvfølgelig at sørge for, at medlemmerne oplever sig selv som del af et fagligt fællesskab. Det sker ikke mindst ved at dele aktuel viden og give mulighed for at udvide sin faglige horisont sammen med fagfæller.

Vi udbyder godt 50 kurser på årsplan. Skræddersyede kurser som ikke fås magen til andre steder, og hvor læring foregår sammen med andre arkitekter, der sidder med de samme udfordringer som én selv. Vi oplever, at det er en stor del af grunden til at foretrække kurser i Arkitektforeningen.
Som medlem får man kurser til medlemspris, der ligger et godt stykke under den kostpris, som andre deltagere skal give”, siger Lena McNair.

Hvad bestemmer udbuddet af kurser?
”Det ændrer sig hele tiden i takt med, at nye behov dukker op i faget. Et eksempel er kurset i hospitalsbyggeri, der blev højaktuelt pga. de planlagte nye sygehuse. Kurserne har så deres tid og tages af plakaten igen, når behovet er dækket.

Andre kurser bliver ”klassikere”, der nærmest sælger sig selv, fordi de dækker et vedvarende behov. Fx har kurset Procesledelse alene indtil nu trukket næsten 400 arkitekter fra både det offentlige og det private på skolebænken, og efterspørgslen er stadig stor.
Et kursus, der også tegner til at kandidere som klassiker, er Projektering, der henvender sig til yngre arkitekter med få års anciennitet. Kurset trækker p.t. fulde huse 3 gange årligt.

Hvorfor koster det noget at gå på kursus, når jeg allerede betaler via mit medlemskab?
”Vi ønsker selvfølgelig de bedste profiler som undervisere, og derfor er kursusudvikling også dyr. Arkitektforeningen prøver at dække udviklingsomkostningerne gennem eksterne bidrag og samarbejder, men stadig skal en del dækkes af deltagerbetaling. Det er imidlertid en mulighed at søge om friplads, hvis man er ledig eller at få tilskud til kurserne via jobcentre.

Vi giver desuden rabat til 2. og 3. deltager på vores korte kurser, hvis man er flere fra en arbejdsplads, der vil afsted”.

Udbyder foreningen kurser for alle typer af arkitekter?
”En stor del af foreningens kurser går på tværs af fagforskelle som privat/offentligt ansat eller projekterende/konsulent. Det gælder fx kommunikationskurser, IT-kurser eller metodekurser. Derfor henvender de fleste af vores kurser sig bredt til arkitektfaget.

Herudover prøver vi at ramme dybere ift. de forskellige faglige spor inden for arkitektfaget:  projektering, planlægning, rådgivning, formidling m.m.
Det er også muligt at bestille firmakurser hjem på arbejdspladsen; det kan enten være eksisterende kurser, som købes til afholdelse i egen organisation eller virksomhed – eller vi kan specialudvikle kurser, som svarer på en særlig udfordring, arbejdspladsen står med.

Er man i tvivl om, hvad der findes, eller om et kursus dækker ens behov, er man meget velkommen til at kontakte os i Arkitektforeningen – vi rådgiver gerne”.

Hvordan videndeler foreningen med relevante aktører i branchen?
”Vi har mange samarbejdspartnere blandt interessegrupper i faget og prøver selvfølgelig at nå så bredt ud som muligt for at hente viden om fagets behov for efteruddannelse, også gennem konferencer, faglige arrangementer, nyhedsbreve m.m.

Men det handler også om at søge viden i beslægtede fag og at holde øje med, hvad der sker i andre brancher – for ofte er der tale om strømninger, som er relativt ens; fx inden for ledelsesfeltet. På den måde blev feltet procesledelse introduceret til arkitektfaget. Og, som nævnt tidligere, er det blevet en blivende succes, fordi det er åbenlyst gavnligt for arkitekter at have konkrete involveringsredskaber og at kunne sætte ord på det ofte usagte i processer med mange involverede.

Vi tager desuden evaluering af kurserne rigtig seriøst og bruger deltagernes tilbagemeldinger til at udvikle og raffinere vores kurser. På den måde holdes de konstant ajour og sander ikke til i ureflekteret gentagelse”.

Se den aktuelle kursusoversigt her.

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Peter Sørensen
tir, 07/01/2014 - 19:32

Kære Lena
God og relevant information. Hvor er det godt at du er der!
"Times they are a changing" sådan er det. Vi havde sidste julefrokost på Arkitektskolens Institut for Teknologi med stil!
Alt godt for dig og dine i det nye år 2014!
Peter