Akademisk Arkitektforening

Det får du for medlemskronerne: Netværk tæt påArkitektforeningen har 7 lokalafdelinger i hele landet, der året rundt laver events, foredrag, fester mm. både for MAA’ere og offentligheden. I det fjerde interview i rækken Det får du for medlemskronerne, fortæller direktør Jane Sandberg om værdien af at have et fagligt netværk helt tæt på.


Hvad er fordelene ved at være med i en lokalafdeling?
”Uanset hvor man bor i landet, om det er i Nordjylland eller Bornholm, er det værdifuldt at have et fagligt netværk, man kan spare med og dyrke sine professionelle passioner med. Vi har som standsforening en forpligtigelse til, at vore medlemmer ikke skal krydse det halve land, hver gang de skal have fagligt input, eller blot møde andre MAA’ere. Ligeledes har vi en forpligtigelse til at nære arkitekturdebatten og videndelingen i bred forstand i alle landets hjørner, så det hele ikke hober sig op i København og Aarhus.

Det er mange fordele ved at engagere sig lokalt – såvel socialt som professionelt. Lokalafdelingerne holder i snit et arrangement om ugen et sted i landet, der ikke alene tiltrækker arkitekter og arkitekturinteresserede, hvis der er tale om et offentligt arrangement, men også interessenter og potentielle samarbejdsparter fra branchen. Tag eksempelvis de seneste debatmøder, der har fundet sted i det jyske og i København om fremtidens bykerner og prisopgaven Bæredygtig shopping. Her mødte både politikere, erhvervsliv og fagfæller op for at diskutere de fælles udfordringer vi står overfor med at bevare og skabe sunde, bæredygtige bykerner”, siger Jane Sandberg.

Hvad laver lokalafdelingerne, og hvad kan de gøre for mig?
”Lokalafdelingerne har et budget, finansieret af medlemskontingenter. De penge går til alt fra foredrag, debatarrangementer, klubaftener, studierejser etc. Det er lokalafdelingerne selv, der sammensætter deres program og ”driver” lokalafdelingen. Nogle vælger at tage på studieture, andre – fx lokalafdelingen i København – vælger at udskrive en konkurrence, som det var tilfældet med pavillonen Trylletromler i kongens Have. Der er derfor en god portion frivilligt arbejde forbundet med at være en del af en lokalledelse. Men det er sjovt, hvis man brænder for sit fag og gerne vil møde nye mennesker og er sulten på oplevelser.

Lokalafdelingerne kan altså give den enkelte MAA indflydelse, netværk og faglig sparring. Det kræver selvfølgelig engagement – men det er heller ikke forbudt bare at være med på en lytter ved foredrag eller være publikum ved events.

Jeg vil sige, at de frivillige ildsjæle i lokalafdelingerne er en af de vigtigste grundsten i Arkitektforeningens struktur og virke, og vi har i hverdagen et rigtig godt samarbejde lokalafdelinger og sekretariatet imellem”, siger Jane Sandberg.

Hvordan kan jeg involvere mig?
”Som MAA er du automatisk tilknyttet en lokalafdeling, alt efter hvor i landet du bor.
Arbejdet med de forskellige arrangementer varetages af ledelsen i lokalafdelingen og frivillige MAA’ere. Det kan blive dig.

Lokalafdelingerne modtager desuden altid gerne input til nye aktiviteter og i det hele taget gerne hjælp med at afvikle dem. Du har også mulighed for at stille op til en lokalledelse. Det sker via valg hvert 2. år og en gang om året, hvis du er studerende, og vil være studenterrepræsentant. Der er faktisk mulighed for at stille op som studenterrepræsentant ved lokalfdelingernes årsmøder i marts i år”.

Se her, hvor du kan finde din lokalafdeling, og hvem du skal kontakte, hvis du vil stille op som studenterrepræsentant eller ønsker at være aktiv på anden vis.

 

Foto: fra åbningen af pavillonen Trylletromler i Kongens Have i september 2013


Kommentarer