Akademisk Arkitektforening

Det lykkedes! Planloven blev fornuftig


Regeringen lagde i juni sidste år op til en grundig behandling af planloven. Siden da har Arkitektforeningen arbejdet benhårdt for at påvirke forhandlingerne i en retning, der blandt andet kan give en balanceret udvikling af landdistrikterne, tilgodese både de mindre handlende og de almene boliger og skabe fri og lige adgang til vores kyster. Arbejdet har båret frugt. Regeringen indgik forlig med S, DF og K lige før Folketingets sommerferie.

Af Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

Torsdag morgen indgik regeringen en aftale med Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti om en ”modernisering” af planloven.

Siden det i regeringsgrundlaget fra juni sidste år stod klart, at Planloven skulle under grundig behandling, har vi i Arkitektforeningen arbejdet benhårdt for at bidrage til, at planloven også herefter ville være et stærkt redskab til at sikre fri og lige adgang til vore kyster, en balanceret udvikling i landdistrikterne, en afgrænsning af byudviklingen – og en blandet én af slagsen, hvor både mindre handlende og de almene boliger bliver tilgodeset.

Arkitektforeningen bakker fuldt og helt op om regeringens målsætning om at skabe en mere balanceret udvikling i byer og landdistrikter, og har fra starten meldt ud, at vi også altid er klar til at kigge på, om planloven, naturbeskyttelsesloven og andre dele af den lovgivning, der regulerer den fysiske planlægning og udvikling, er indrettet på den mest hensigtsmæssige måde. 

Siden november, da regeringens konkrete udspil kom, har vi banket løs på de værste knaster. Vi har rost og rist. Vi har moset frem med bedrevidende arrogance. Vi har holdt master classes i planlægning for alle, som ville høre. Vi har sendt breve, mails, skrevet kronikker og debatindlæg, holdt møde på møde på møde, arrangeret debatter og hoppet på tungen for at bidrage til, at det skulle blive en god aftale til gavn for hele landet mange år i fremtiden.

Vi har været stærkt kritiske over for dele af regeringens oprindelige udspil, og det er med tilbageholdt åndedræt, vi fra sidelinjen har fulgt de sidste måneders afgørende forhandlinger, hvorfra der fra tid til anden er kommet meldinger, som næsten har været ubærlige at forestille sig blive realiseret. Så meget desto større er vores begejstring over den endelige aftale, for det er faktisk en rigtig fin aftale! Regeringen og dens aftalepartnere har lyttet – til hinanden, til de mange organisationer, der har interesser på spil, og til Arkitektforeningen, som hele forløbet igennem har bidraget med faglige argumenter for at fastholde planloven som en god, sund rammelov med de nødvendige frihedsgrader til kommunernes selvbestemmelse og en passende statslig koordinering, som sikrer, at vi ikke ender i den rene revolverplanlægning, hvor særligt de svagest stillede kommuner til sidst har konkurreret hinanden under mulden.

Der er mange svagheder i den endelige aftale, bevares, og mange ting, hvis konkrete udmøntning afventer den endelige lovtekst, bemærkningerne og vejledninger til kommunerne, ligesom meget heldigvis i sidste ende afhænger af dygtige arkitekter og planlæggeres faktiske praksis i det daglige planlægningsarbejde i kommunerne.

Men i dag roser vi regeringen og dens aftalepartnere, og minder dem om, at vi også i det fremtidige arbejde er en konstruktiv, faglig samarbejdspartner. Det er politikere, der laver politik. Vi insisterer på, at de skal lytte til fagligheden, når de vil realisere den. Det har de gjort, og det er godt. Det er også godt, at regeringen og dens aftaleparter har taget det ansvar på sig det er at lave en bred aftale; for uanset hvilken planlov vi har, er det i sig selv en værdi at vide, at der hersker politisk ro og stabilitet omkring den mange år ud i fremtiden. Ellers er det i sagens natur svært at planlægge noget.

>> Her kan du læse hele vores pressemeddelelse
>> Her har vi lavet en opsummering af aftalens væsentligste punkter
>> Her er listen over de 5 mest læste debatindlæg om planloven på altinget.dk i folketingsåret. Jesper Paghs er øverst på listen 

Kommentarer