Akademisk Arkitektforening

Dimittendledigheden for arkitekter falder


Akademikerne, som er paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark, har offentliggjort de seneste ledighedstal, herunder arkitekternes ledighedstal som er faldende


Der har de seneste år været en tendens til arkitekternes dimittendledighed og gennemsnitlig bruttoledighed har ligget langt højere end den for mange andre akademiker grupper. I juni måned 2015 var denne forskel langt mindre, end den har været de tidligere mange år. 

I juni 2015 havde danske arkitekter med tilknytning til en a-kasse en brutto ledighed på 6,1%, hvilket ikke er langt fra den gennemsnitlige ledighed for akademikere på 5,1%. Her skal dog nævnes at grupper som for eksempel juristerne havde en bruttoledighed på 1,9% og økonomerne havde en på 2,6%, hvilket er langt lavere end gennemsnittet. 

Samtidigt var der en gennemsnitlig bruttoledigheds for arkitekter med en kandidat alder under 1 år, som ofte refereret til som dimittender, 19%. På samme tidspunkt var den gennemsnitlige dimittend bruttoledighed for alle akademiker grupper 24,1%. 

Disse tal kan indikere at den tidligere debat omkring den høje arkitektledighed og målet med dimensionering af arkitektuddannelsen måske har været bygget på for negative vurderinger af den danske arkitekt branche og arkitektledighed. 

 

Gennemsnitlige bruttoledighedspct med kandidatalder under 1 år, juni:

Arkitekt, 19,3%, Bibliotekar 44,7%, Psykolog 20,4%, Jurist 12,3%, Økonom 16,6%, Cand. Merc. 25,0%, HA 32,7%, Komm. og Sprog 31,2%

Kilde: AC

Kommentarer