Akademisk Arkitektforening

Efterår på BorgenRegeringens forslag til en finanslov for 2015 er fremlagt og en ny politisk sæson er skudt i gang.


Inden længe barsler Energistyrelsen med den længe ventede byggepolitiske strategi, som skal adressere byggeriets udfordringer. I arbejdet med den byggepolitiske strategi har Energistyrelsen indbudt byggeriets aktører og interessenter til at deltage i udarbejdelsen af strategien. Arkitektforeningen har deltaget og har givet arkitektfaglige input til strategien. 


Arkitekturpolitik
I løbet af andet halvår skal flere initiativer i den nationale arkitekturpolitik implementeres. Et område som Arkitektforeningen både vil overvåge nøje, men også bidrage konstruktivt til, i samarbejde med Kulturministeriet. 


Kvalitetsudvalg
I løbet af efteråret forventes udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, det såkaldte kvalitetsudvalg, at komme med deres samlede anbefalinger til, hvordan kvalitet, relevans og sammenhæng kan styrkes på de videregående uddannelser. Der er sandsynlighed for, at optaget på blandet andet arkitektuddannelserne endnu engang vil blive en del af den politiske dagsorden og de politiske forhandlinger. Også her vil Arkitektforeningen følge debatten nøje.


Arkitektur i finanslovsforslaget
I regeringens netop fremlagt finanslovsforslag for 2015 nævnes arkitektur kun ganske lidt. Der ydes driftsbevillinger til arkitektskolerne i henholdsvis Aarhus og København. På skolerne er der endvidere afsat henholdsvis 2,6 og 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-17 som et led i en styrkelse af forskningen inden for arkitektur og design.  


På Kulturministeriets område ser det desværre ikke ud til at midlerne til designpolitiske initiativer, herunder arkitektur, videreføres i 2015. Dette var heller ikke tilfældet i 2014. 


Arkitektforeningen ærgrer sig over, at ikke der lægges op til at forlænge den succesrige boligjob-ordning i regeringens finanslovsforslag for 2015. En ordning som Arkitektforeningen er fortaler for at videreføre i en grønnere og mere målrettet udgave. Ikke alene vil en sådan ordning bidrage til regeringens ambitiøse klimamål, ordningen vil også have en positiv beskæftigelseseffekt i en sektor som først nu så småt er ved at rejse sig efter at have ligget underdrejet på grund af den økonomiske krise. 


 


 Læs hele forslaget til finansloven på Finansministeriets hjemmeside


 


Foto: Mødetavlen i Vandrehallen. Slottets sydfløj rummer lokaler for Folketinget. Ud mod Christiansborg Slotsplads ligger den imponerende Folketingssal, der strækker sig gennem tre af slottets etager. I fløjens modsatte ende ligger den tidligere Landstingssal. De to sale er forbundet med den 83 meter lange Vandrehal. - Fotograf Anders Hviid


 


 

Kommentarer