Akademisk Arkitektforening

Film: Derfor er jeg arkitekt MAA


Titlen MAA. Netværk. Mentorordning. Fagligt forum. Politisk indflydelse. Der er mange årsager til at være medlem af Arkitektforeningen. Vi har spurgt fire arkitekter, hvorfor de har valgt at være MAA.

Marco Berenthz, Norrøn Arkitekter:
"Arkitektforeningen har et kæmpe potentiale. Det er nogle af de ting, som man ikke magter som enkelt arkitekt. Det er nogle af de ting, som er foreningens fornemmeste opgave at fremme. Nogle af de ting, som man bliver helt forpustet af at tænke på, man gerne vil have ændret, og som man tror kunne gavne ens fag."

Erik Brandt Dam, EBD Arkitekter:
"For mig er Arkitektforeningen et sted - den ramme - hvor vi i fællesskab diskuterer det, der er større end vores dagligdag. Og på den måde får diskuteret det, der gør at vores dagligdag netop er meningsfuld."

Jeanette Frisk, arki_lab:
"Arkitektforeningen har betydet rigtig meget for mig i forhold til den mentorordning, som arkitektforeningen tilbyder. Jeg fik en mentor, da jeg stod på et tidspunkt i mit liv og ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med min karriere. Jeg fik tildelt en mentor, som jeg selvfølgelig er blevet parret med i forhold til de ting, jeg havde brug for hjælp til. Det var rigtigt parret, for min mentor er fortsat som rådgiver for mig og min mand i vores opstart af egen virksomhed."

Christina Olsen, Move Architecture:
"MAA er en titel, vi skal blive ved med at kæmpe for bliver kendt og udbredt blandt hr. og fru Jensen og Europa, Danmark - hele verden! Alle skal vide, hvad vi kan som arkitekter, og det skal vi gøre sammen. Det kan vi ikke gøre hver for sig.  På den måde kan vi få meget mere arkitektur ind i alles hverdag."


 


Se også filmserie fra 2011 - Hvad vil det sige at være arkitekt for dig?

Kommentarer