Akademisk Arkitektforening

Fremtidens byggeri er cirkulært

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede tilbage i juni en række anbefalinger, der sigter mod en mere cirkulær økonomi i Danmark. Ifølge arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen kan de være med til at frigøre cirkulære potentialer i byggeriet og forandre den måde, vi ser på bygningsmassen.

Af Martin Yhlen

I sommeren 2017 barslede regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi med sine 27 anbefalinger. Anbefalingerne udstikker kursen for nye grønne forretningsmodeller og et reduceret ressourceforbrug, der skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Fire af anbefalingerne er direkte rettet mod bygge- og anlægssektoren. Det drejer sig om anbefaling #12 om udarbejdelse af et cirkulært bygningsreglement, anbefaling #13 om udvikling af standardiserede bygnings- og produktpas, anbefaling #17 om at bygge og købe ind i det offentlige på baggrund af totaløkonomi og livscyklusberegninger samt anbefaling #26 om at udbrede selektiv nedrivning af bygninger. Initiativerne er meget relevante – ikke mindst set i lyset af at bygge- og anlægssektoren alene står for godt en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark.

Arkitekt sidder med for bordenden
Byggeriets repræsentant i Advisory Boardet er arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen, partner i 3XN og direktør i GXN. Ifølge Kasper Guldager Jensen vil anbefalingerne til regeringen være med til at frigøre de cirkulære potentialer, der er i den måde vi bygger, bor og forbruger på.

"I fremtiden skal bygninger ses som materialebanker og potentielle ressourcekataloger for genanvendelse. Derfor bliver det vigtigt at have overblik over, hvilke materialer vi omgiver os med. Først når vi har et overblik over, hvor mange tons mursten, stål, m2 glas og kilo isolering vi omgiver os med, begynder vi at kunne se bygninger som dynamiske størrelser frem for blot at se dem som statistik", fortæller Kasper Guldager Jensen.

Advisory Boardet anbefaler et cirkulært bygningsreglement og produktpas, så man helt konkret ved, hvilke og hvor mange materialer vores bygninger består af. På den måde kan vi forholde os til, hvordan de kan indgå i et cirkulært kredsløb i byggeriet. 

Nutidens nedbrydere bliver fremtidens guldgravere
Kasper Guldager Jensen pointerer, at det er vigtigt, at man ikke kun tænker det som noget, vi først skal begynde med nu. Den eksisterende bygningsmasse skal også i spil.
"Vi skal begynde at se på bygningsmassen med andre øjne. Man kan eksempelvis se nedrivning som demontage og begynde at bruge byggeaffaldet anderledes. Det samme gør sig gældende ved de fremtidige renoveringer, hvor man anbefaler, at der stilles krav om materialescreeninger og oprettelse af en materialebørs, som muliggør en udveksling af materialer og værdier. Når vi taler om cirkulær økonomi i forbindelse med renovering kommer det på den måde til at handle om re-cirkulering af værdier og ikke volumen", forklarer han.

Ifølge Kasper Guldager Jensen er der brug for et brancheløft, hvor nye forretningsmodeller for genanvendelse kommer i spil. Men selvom der også er behov for lovkrav og ændrede rammebetingelser for den fremtidige praksis, er det vigtigste, at drivkraften i udviklingen først og fremmest vil komme fra nye forretningsmodeller og samarbejder. Der er brug for at tænke innovativt på tværs af byggeriets parter.

Arkitekter er vigtige i den cirkulære økonomi
Arkitekterne er vigtige i forhold til at introducere den nye dagsorden i byggeriet. Kasper Guldager Jensen peger på, at den cirkulære økonomi tilfører et nyt meningslag til arkitekturen og en ny form for værdiæstetik, idet man i fremtiden ikke vil acceptere, at bygninger med tiden bliver til affald, som tilfældet er i dag.

I stedet skal bygninger tegnes med inspiration fra naturens kredsløb, og der skal en ny bølge af ærlighed ind i materialerne. Samtidig skal arkitekterne spørge sig selv, hvordan de kan skabe endnu mere værdi for brugerne – både i forhold til kvalitet og sundhed og i forhold til, hvordan man skaber større fleksibilitet i hele bygningens levetid.

- Der vil uden tvivl ske en ny form for aktualisering af arkitektens virke og en cementering af arkitekters domæne. Ikke mindst fordi arkitekter vil skulle facilitere samarbejdet mellem byggeriets aktører, og fordi de har en god forståelse for samspillet mellem leverandører, producenter og nedrivere, siger Kasper Guldager Jensen.

Hit med Skraldet på Building Green
I øjeblikket er den cirkulære økonomi i en fase, hvor forskellige demonstrationsbyggerier afsøger mulighederne og grænserne for det cirkulære løsninger. Arkitektvirksomhederne 3XN/GXN, Lendager Group og Vandkunsten har forenet deres kompetencer og dannet Fællestegnestuen for at komme nærmere et bud på fremtidens bæredygtige løsninger. Sammen har de tegnet Circle House, som består af 60 almene boliger og har en målsætning om at blive verdens første cirkulære byggeri, hvor minimum 90% af bygningens materialer kan genbruges uden at miste afgørende værdi.

På Building Green den 1. november sætter Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder Kasper Guldager, Anders Lendager og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i stævne for at diskutere genbrug af affald i byggeriet, upcycling af materialer og cirkulær økonomi. Det sker kl. 12.10 på hovedscene i Forum.

Tilmeld dig Building Green her

Læs hele programmet for Building Green her

Kommentarer