Akademisk Arkitektforening

Fremtidens vækst er kreativ

Arkitektforeningen er positiv over for de nyligt offentliggjorte anbefalinger fra regeringens vækstteam for kreative erhverv.

I starten af ugen fremlagde vækstteamet for de kreative erhverv deres 21 anbefalinger til, hvordan regeringen kan udnytte de kreative erhvervs vækst- og udviklingspotentiale. Vækstteamet, hvori blandt andre Henning Larsen-direktør Mette Kynne Frandsen sidder, vurderer, at hvis anbefalingerne bliver gennemført, vil det skabe mulighed for at øge eksporten med 50 pct. frem mod 2025. 

Arkitektforeningens direktør, Lars Autrup, siger:

”Jeg er særligt glad for at vækstteamets anbefalinger kobles sammen med FNs verdensmål, og at Arkitektforeningens UIA Verdenskongres i 2023 konkret nævnes i anbefaling 16 om at etablere internationale udstillingsvinduer for de kreative erhverv i Danmark. Og ellers er jeg overordnet tilfreds med, at anbefalingerne er med til at sætte fokus på de kreative erhverv som en dansk styrkeposition.”

Ifølge vækstteamet er der globalt et stort vækstpotentiale inden for de kreative erhverv. Og selv om der de seneste 20 år har været en markant eksporttilvækst, vil denne med tiden kun blive større. Og inden for de kreative erhverv har Danmark en god mulighed for at indtage en førerposition. Bl.a. pga. vores tilgang med forståelsen for at sætte mennesket i centrum og designe bæredygtige løsninger.  

Læs Vækstteam for Kreative erhvervs anbefalinger 

FOTO: Christchurch hovedbibliotek af SHL Architects – fotograf Adam Mørk

Kommentarer