Akademisk Arkitektforening

Giv input om cirkulær økonomi i byggeriet over en frokost


Arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen er blevet udpeget som medlem af et nyt Advisory Board, der skal rådgive regeringen om, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Har du særlig indblik i cirkulær økonomi i byggeriet, vil Arkitektforeningen gerne invitere dig til et faciliteret frokostmøde, hvor Kasper Guldager samler indsigt fra faget for dermed kvalificere det videre arbejdet bedst muligt.

Den danske regering har nedsat et Advisory Board af erhvervsledere, som skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne.

Det nye Advisory Board består af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg som formand. Advisory Boardet skal inden sommeren 2017 give regeringen anbefalinger til, hvordan den kan understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi og dermed bidrage til bedre recirkulering af materialer og øget genanvendelse, hvilket kan styrke væksten og give gevinster for miljø og klimaet.

Bidrag med din viden
Arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen er som seniorpartner i 2XN og direktør i GXN blevet udpeget som én af 12 erhvervsledere i advisory boardet. Vil du være med til at give Kasper Guldager Jensen input til arbejdet, og har du to timer til rådighed den 19. Januar, hører Arkitektforeningen meget gerne fra dig. Send en kort motiveret ansøgning, som handler om den indsigt, du kan bidrage med til medlemschef Lena McNair lm@arkitektforeningen.dk


Læs mere om udvalgets kommissorium her 

Kommentarer