Akademisk Arkitektforening

Hvem skal have Byplanprisen 2019?

De nominerede til Byplanprisen 2019 er Aabenraa Kommune, Himmerland Boligforening sammen med Aalborg Kommune og Partnerskab for Vestkystturisme, der er dannet af 11 kommuner og 3 regioner.

De tre nominerede er stærke – og meget forskellige – bud på helt centrale udfordringer i dansk planlægning. Byplanprisen uddeles d. 3. oktober ved Byplanmødet i Køge. 

Hvem sidder i juryen?

Lisbeth Nørskov Poulsen og Mads Rue, udpeget af Akademisk Arkitektforening

Jes Møller og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium

Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Partnerskab for Vestkystturisme

Strategisk planlægning i den store skala - Bæredygtig turisme i praksis 


Partnerskab for Vestkystturisme nomineres for den nytænkende udviklingsplan for vestkysten – en fælles ambition for turismen frem mod 2025. Planen blev vedtaget af partnerskab for Vestkystturismei maj 2018. For første gang nogensinde arbejder alle Vestkystens 11 Kommuner og tre regioner sammen om at styrke og udvikle turismen. Juryen fremhæver det gedigne forarbejde og de klare udviklingsprincipper, der kan sikre bæredygtig turismeudvikling i fremtiden. 
Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune 
Overbevisende løft af udsat boligområde - Gentænkning af bystrukturen


Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune nomineres for en gennemgribende omdannelse af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst. På forholdsvis kort tid er det lykkedes at skabe en positiv udvikling i et af Nordjyllands mest udsatte boligområder. Juryen fremhæver den klare fortælling og vision, innovationskraften, samarbejdet mellem aktørerne og den konsekvente kobling mellem investeringerne på tværs af parter og kommunale sektorer.
Aabenraa Kommune

Fremtidens Købstad - Ambitiøs udviklingsplan med mange aktører


Aabenraa kommune nomineres for den langsigtede og tværfaglige plan for byen Aabenraa. Byen står overfor mange af de udfordringer, som andre provinsbyer også kender og giver en række gode og realistiske svar i ”Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa”. Planen blev vedtaget i 2014 og løber frem til 2035. Juryen fremhæver planens faglige vingefang og fleksibilitet i kombination med det lange tidsperspektiv. 


Om Byplanprisen

Byplanprisen uddeles hvert år for planlægning, der er nytænkende og inspirerende. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening – og vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 3. oktober i Køge. Byplanprisen uddeles i 2019 for 25. gang.
Hvem har fået prisen de sidste 3 år?
- 2018 Esbjerg Kommune for sammenhæng mellem by og havn
- 2017 Viborg Kommune for Viborg Baneby
- 2016 Aalborg Kommune for udvikling af havnefronten

Kommentarer