Akademisk Arkitektforening

Kvalitet koster, men det er alle pengene værdDet bør være pengene værd at fokusere på at bygge godt frem for at bygge billigt – at betragte kvalitet som en investering, der i det lange løb betaler sig bedre end at bygge billigt her og nu.

Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Kvalitet koster. Det koster tid og det koster penge; det kræver omtanke, god rådgivning og godt samarbejde.

Men det bør være pengene værd at fokusere på at bygge godt frem for at bygge billigt – at betragte kvalitet som en investering, der i det lange løb betaler sig bedre end at bygge billigt her og nu.

Det er ikke kun et spørgsmål om at skaffe billige boliger i de store byer, men en mulighed for at styrke sammenhængskraften i samfundet som helhed. Det gøres ved at løfte blikket fra boligproblematikken og kigge op på den store planlægningsmæssige sammenhæng.

For kvalitet er en gestus. Det er en måde at slå ud med armene på og byde folk velkommen indenfor ved at have gjort sig umage med deres fysiske omgivelser. Derfor bør der være nogle helt grundlæggende incitamenter i boligbyggeriet – hvad end det er i den almene eller den private sektor – som gør det attraktivt at bygge godt.

Den dyre jord
At gøre det attraktivt at bygge godt vil i de fleste tilfælde være ensbetydende med at gøre det tydeligt, at det i længden er det billigste at bygge godt. Det betyder, at man er nødt til at have fokus på totaløkonomi. Det kan man kun, hvis man har nogle forretningsmodeller, der er lagt til rette med dette for øje.

Det ved man i den almene sektor, hvor pengene til udvikling, anlæg og drift i store træk kommer det samme sted fra, og hvor samarbejdet mellem arkitekter og boligselskaber igennem mere end 100 år har ført til nogle af de bedste og billigste boliger, vi har herhjemme.

I den almene sektor ved man stadig, hvordan man bygger godt, billigt – og i stigende grad også bæredygtigt. Det er her, innovationen i boligbyggeriet finder sted, både hvad angår boligmodeller, finansiering, energiforbrug og meget mere.

Når det i mange tilfælde kniber med at bygge nye, billige almene boliger i dag, er det ikke fordi byggeriet er blevet enormt dyrt, men ofte fordi jorden, der skal bygges på, er blevet det. Skal man holde sig inden for det samme budget, når jordpriserne stiger, skal selve byggeriet være billigere, og det bliver i længden… dyrt.

Byudvikling – herunder boligbyggeriet – betragtes i dag i højere grad som et forretningsanliggende end et samfundsanliggende. Folkevalgte politikere med et udtrykt politisk ønske om, og et klart folkeligt mandat til, at skaffe boliger, der er til at betale, slår magtesløse ud med armene og konstaterer, at det desværre ikke er muligt, som markedet er i dag.

Men selvfølgelig er det muligt. Vi kan bygge godt, billigt og hurtigt. Markedet er til for at blive styret i den retning, der gavner samfundet bedst. En stor del af de værdier, der omsættes på boligmarkedet i dag, er samfundsskabte værdier.

Kommentarer