Akademisk Arkitektforening

Natalie Mossin siger farvel og takNatalie Mossin takker af efter 8 år på posten som formand for Arkitektforeningen. Blikket for tværgående sammenhænge har kendetegnet hendes formandsperiode, og hun videregiver et styrket fagligt fællesskab, hvor ingen er mere rigtig arkitekt end andre. 

Aftrædelsesinterview med Natalie Mossin, ved Tobias Moe Hoffmeyer

Det er en glad og stolt Natalie Mossin, der giver stafetten videre efter 8 år som formand for Arkitektforeningen. Glad, fordi det lokale engagement, viljen til at engagere sig og søge indflydelse – både hos fagfæller og beslutningstagere – synes stærkere end længe. Stolt over, at det også i hendes formandstid er lykkedes at skabe positive forandringer politisk og i foreningen. 

"Vi har skabt nogle vigtige resultater. Flere kommuner har fået en officiel arkitekturpolitik, vi har sat et tydeligt præg på den nationale arkitekturpolitik, og vi har fået den store UIA-konference til København i 2023, der kommer til at trække stor international opmærksomhed om dansk arkitektur," siger Natalie Mossin. 

Samarbejdet driver værket
Der er ingen tvivl om, at fællesskabsånden, lysten og evnen til at skabe sammen med andre, stikker dybt hos Natalie. Derfor er der også tydeligt tryk på ”vi”, når hun omtaler resultaterne:

"Jeg har jo aldrig været alene. Som formand har man selvfølgelig en særlig rolle, men der har altid været et stærkt engagement fra en masse dygtige fagfæller, og det er det, som har skabt energien og resultaterne. Det engagement der ligger i sekretariatet, i lokalafdelingerne, blandt de valgte til udvalg og nævn – og det ligger også hos alle mulige medlemmer, som i den ene eller anden sammenhæng har trådt frem og taget et initiativ.".

Plads til alle fagligheder
Indadtil i foreningen har hun været meget opmærksom på at nedbryde nogle af de barrierer, som har skabt distance mellem medlemmer. Det automatiske tab af stemmeret for seniormedlemmer er væk, og der er ikke længere noget der blandt arkitekter MAA hedder "at arbejde uden for faget":

"Arkitektur bliver ikke skabt af en enkelt person i et loftkammer, men af mange behjertede menneskers kompetente arbejde. Arkitektforeningens medlemmer repræsenterer vidt forskellige virkefelter, med høj faglighed til fælles, i byggeriet, i undervisning og i planlægning. Det skaber en unik kultur for arkitektur i Danmark, som vi skal værne om. Så man må ikke andet end at se sig selv som en del af kernefagligheden som medlem af Arkitektforeningen."

Mindre afstand mellem land og by
Både dengang Natalie Mossin stillede op som formandskandidat første gang for otte år siden, og da hun genopstillede ved sidste valg, var det med en vision om at skabe bedre forbindelse på tværs af faget, på tværs i branchen og på tværs af landet. Det sidste er kun blevet vigtigere. Selvom folk i almindelighed – og dermed også arkitekter MAA – klumper sammen i de største byer, skal foreningens legitimitet for en stor del fortsat hentes i det landsdækkende engagement: 

"For mig har det altid været afgørende, at vi er en forening, som rummer både storbyboen og arkitekten i Vesthimmerlands Kommune, der måske er den eneste MAA på sin arbejdsplads. Jeg synes, at vi over de sidste otte år har taget nogle initiativer sammen, som har bidraget til et mere favnende fællesskab."

Her fremhæver Natalie Mossin blandt andet kritikerakademiet, hvor arkitekter MAA blev hjulpet til at omsætte deres holdninger til skarpe debatindlæg i lokale medier. Samt et årligt seminar for lokalledelser, hvor der er blevet udvekslet erfaringer og bragt vigtig viden ind i hovedkontoret om politiske dagsordener, som fx småbyer der dør hen, konsekvenser af usammenhængende planlægning og nedprioritering af den fælles infrastruktur.

Økonomi på ret kurs
Adspurgt om der er noget, hun beklager ved sin formandstid, omtaler Natalie Mossin det økonomiske underskud, som i 2017 førte til en afsked med den daværende direktør, nedskalering af aktiviteter og afskedigelser i sekretariatet. Natalie Mossin understreger dog, at arbejdet med at genoprette økonomien har virket– og at der er præsenteret et fornuftigt halvårsregnskab for første halvår af 2018. 


"Det er ikke mindst takket være den store indsats, som Annette Blegvad har leveret, siden hun tog over som konstitueret direktør i efteråret, og som Lars Autrup kyndigt har fulgt op på efter sin tiltrædelse. Det er et stort tab ikke på samme måde at have en formue at tære på. Men vi har fortsat en soliditet, der ligger over de fleste arkitektvirksomheder, og mange andre foreninger. Og det er nu, som før, medlemskontingenterne der driver foreningen."

Internationalt fokus fremadrettet
Selvom Natalie Mossin fratræder formandsposten, vil hun bevare sin plads i repræsentantskabet indtil næste valg i 2019. Hun forbliver desuden aktiv i Arkitektforeningens internationale arbejde:

"Vores opgave som standsforening er at arbejde til fremme for inspiration og udveksling mellem arkitekter, og for at vi sammen udgør en stærk stemme for arkitektonisk kvalitet, i forhold til omverden og politikere. Det er ikke en opgave, som har en landegrænse. Derfor er det vigtigt, at vi engagerer os internationalt, og jeg glæder mig til at bidrage til denne del af foreningens arbejde, nu hvor min tid som formand er forbi."

FOTO: Nana Reimers

Kommentarer