Akademisk Arkitektforening

Ny rapport: Samfundet taber milliarder, hvis energirenoveringen ikke fordobles


Ny analyse bestilt af partnerskabet Renovering på Dagsordenen viser, at vi som samfund taber milliarder, hvis vi ikke mindst fordobler indsatsen med at realisere varmebesparelser i vores eksisterende bygninger. Dette er en ny og vigtig erkendelse forud for forhandlingerne om en kommende politisk energiaftale for årene 2020-2030.

Hvis Danmark skal omstille til et fossilfrit energisystem baseret på vedvarende energikilder i 2050 så billigt og omkostningseffektivt som muligt, vil det kræve, at varmeforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres med 31%. Nøjagtig så meget kan reduceres, før det efterfølgende bliver billigere at investere i ekstra varmeforsyning. Hvis den reduktion ikke realiseres, vil Danmark samfundsøkonomisk opleve et tab på 1,1 mia. kr. årligt omkring år 2030, stigende til 3,2 mia. årligt omkring år 2050. 

Skal vi realisere en sådan omkostningsoptimerende reduktion, vil det indebære, at varmeforbruget skal reduceres med 1% hvert år frem til 2050. Det svarer til, at vi skal reducere mere end dobbelt så meget varmeforbrug i bygningsmassen sammenlignet med, hvad vi i Danmark har realiseret de seneste 10 år under de eksisterende regler og rammebetingelser. 

Sådan lyder hovedkonklusionerne i en helt ny analyse fra EA Energianalyse, der svarer på, hvor stor en del af besparelsespotentialet i den eksisterende bygningsmasse, det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at gennemføre, hvis man holder det op imod omkostningerne til den nødvendige forsyning og tilhørende infrastruktur til transmission, lagring m.v., der vil være alternativet. 

Det er branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen, som er opdragsgiver til analysen. 

Henrik Bang, der er talsmand for partnerskabet og direktør i Bygherreforeningen udtaler: 

- Vi har bestilt rapporten med det opdrag at få et helt ajourført billede af det samfundsøkonomiske potentiale for energieffektiviseringer i den eksisterende bygningsmasse – med brug af myndighedernes egne forudsætninger. Det giver beslutningstagerne, der om kort tid skal forny energiaftalen, de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til at energieffektivisere bygningsmassen. 

- Med analysen i hånden kan der ikke længere herske tvivl om, at der er al mulig grund til at øge energibesparelserne i den eksisterende bygningsmasse, og at vi skal i gang nu, inden det samfundsøkonomiske efterslæb bliver for svært at indhente. Tallene viser med al tydelighed, at der er behov for at hæve ambitionerne og styrke besparelsesindsatsen, og ikke det modsatte, hvis vi vil undgå, at danskerne skal at betale en merpris for den grønne omstilling.

Hans-Henrik Lindboe, partner i EA Energianalyse og specialist i bl.a. forsyning, systemanalyse og VE-teknologier, udtaler om analysen: 

- Vi har i rapporten været omhyggelige med at lægge forudsætninger og antagelser ind om fremtidens energiforsyning, som efter vores vurdering repræsenterer det bedste bud på fremtidens omkostninger til varmeforsyning. I kombination med SBI´s seneste beregninger af optimeringspotentialerne i klimaskærmen leverer rapporten derfor et solidt grundlag for at få værdisat de samfundsøkonomiske potentialer for at realisere energibesparelser i bygningsmassen. 

Læs rapportens hovedkonklusioner her.

Læs hele rapporten her.

 

Renovering på Dagsordenen er et branchepartnerskab bestående af en række aktører, der siden 2011 har samarbejdet om at frembringe viden om, hvordan vi i Danmark optimerer bygnings- og energirenovering. Partnerne er Akademisk Arkitektforening, Bygherreforeningen, COWI, Dansk Byggeri, DANSKE ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Ingeniørforeningen (IDA), Konstruktørforeningen, MT Højgaard og NCC. Initiativet er stiftet af Grundejernes Investeringsfond (GI), og finansieres med støtte fra GI og Realdania.


Foto: Brøndby Strand, Martin Yhlen

Kommentarer