Akademisk Arkitektforening

Nye redskaber til gamle huse


Sidsel Blegvad Seier fra Witraz Arkitekter + Landskab har været med på renoveringsprojekter i Brøndby Strand, Den grønne trekant og Mjølnerparken. Hun tog Arkitektforeningens kursus i renovering for at få nogle nye værktøjer med hjem.


Af Marie Leth Rasmussen

”På kurset lærte vi at arbejde struktureret med værdisætningen af bygningsmassen. Vi blev opfordret til at bruge mere tid på forundersøgelser og se på bygningen på en anden måde. I stedet for at se på helheden kan man bryde bygningen ned i mindre dele og bedømme delene hver for sig. På den måde bliver man mere opmærksom på, hvilke kvaliteter bygningen har. Er det murværket, vinduerne eller sålbænken, som er værd at bevare? En stor pointe på kurset var nok, at man skal være meget stedsspecifik. Man kan ikke lave den samme ting hver gang. Hver bygning er anderledes og har sin egen DNA”, siger Sidsel Blegvad Seier.

Bryd op og find kvaliteterne
På kurset får deltagerne en model til at bryde en bygning ned i mindre dele på en simpel og enkel måde. Hver del vurderes på en skala og plottes ind i et registreringsdiagram. På den måde bliver det lettere at få øjnene op for, hvad der er værd at bevare i den enkelte bygning.

”I Witraz Arkitekter renoverer vi hovedsageligt bygninger fra 1960’erne og 1970’erne. Her er det meget sværere at se kvaliteterne end i en bygning fra 1880’erne. De moderne bygninger er præget af industrialiseringen og har dermed gentagelser, der kan virke monotone. Med værktøjerne fra kurset bliver det lettere at få øje på kvaliteterne og finde ud af, hvilke indgreb man kan foretage for at arbejde med og imod ensartetheden. På denne måde kan man skabe et nyt udtryk uden helt at slette bygningens iboende kvaliteter. Når man renoverer, skal man forstå og respektere arkitekturen samtidig med, at man gør bygningen mere tidssvarende. Det var de to kursusledere gode til at fremhæve,” siger Sidsel.

Gang i diskussionerne
Da Sidsel læste på Arkitektskolen var der ikke særlig meget fokus på renovering. Det meste af undervisningen koncentrerede sig om nybyggeri, der er meget forskellig at arbejde med i forhold til renovering. Derfor er hun glad for, at der er kommet et kursus i renovering:

”Det var enormt inspirerende at møde andre, der arbejder med det samme som mig. Diskussionerne var nok noget af det bedste på kurset. Som renoveringsarkitekt kæmper jeg ofte med en tung tidsplan og til tider manglende interesse og fokus fra kunden. Det var rart at høre andre fortælle om de samme problemer.”

Oplæggene på kurset spændte fra praktiske indføringer i, hvordan man energioptimerer en bygning til mere teoretiske overvejelser over renoveringer. For Sidsel Blegvad var især de teoretiske overvejelser værd at slå ørerne ud for:

”For mig var ret det ret inspirerende at høre de oplægsholdere, som bevægede sig på det overordnede abstrakte plan. De skubbede til min almindelige skepsis. Jeg lever i en verden, hvor jeg hele tiden får at vide, at det er for dyrt. Det kan ikke lade sig gøre. Så det var fedt at høre nogle, som brænder for sagen udfordre den normale tænkning om renoveringer. De to tovholdere på kurset var også meget begejstrede for faget, og deres entusiasme smittede, slutter hun.

Kommentarer