Akademisk Arkitektforening

Regeringens nye 2025-plan for arkitekter

I slutningen af august fremlagde regeringen sit bud på en økonomisk plan frem mod 2025, den såkaldte “Helhedsplan – for et stærkere Danmark”. Formålet med helhedsplanen er at gennemføre en række reformer, som bedst muligt ruster Danmark til fremtidens udfordringer. Overordnet er der ikke nogle initiativer, som er af samme kaliber som for eksempel dimensioneringen af arkitektuddannelserne, hvor der blev skåret betydeligt i optaget eller som planen om en liberalisering af planloven. Dog er der stadig enkelte initiativer som er af relevans for Arkitektforeningens medlemmer og deres virke som arkitekter. De vigtigste kan ses nedenfor:

Reform af uddannelser og SU
Regeringen ønsker at forbedre kvaliteten af uddannelsessystemet og samtidig sikre, at de studerende uddanner sig i forhold til jobmuligheder. Samtidig ønsker regeringen at gøre SU-systemet mere modstandsdygtig mod pres udefra, blandt andet ved at omlægge SU’en hvor SU-lånet fremover vil udgøre halvdelen af det beløb, de studeren får til rådighed fra staten. De frigivne midler fra SU’en skal blandt andet bruges til at oprette en kompetencepulje, som skal finansiere et løft i danskernes kompetencer. Endvidere vil der blive nedsat et udvalg som skal se på den fremtidige indretning af universitetsuddannelserne.

På nuværende tidspunkt er det uklart, om arkitektuddannelserne som allerede har gennemgået en større omlægning i forbindelse med dimensioneringen af arkitektuddannelserne, er omfattet af regeringens reformønsker af uddannelsessystemet. Læs mere om reformen af uddannelsessystemet og SU’en her

Strategi for deleøkonomi
I efteråret 2016 kommer der en strategi for deleøkonomi. Strategien som har til formål, at fremme deleøkonomi som drivkraft for vækst og innovation i Danmark, skal sikre klarere rammer på de generelle områder, blandt andet inden for beskatning og forbrugerbeskyttelse. Regeringen vil desuden undersøge mulighederne for at indføre et bundfradrag for deleøkonomiske aktiviteter, for derigennem øge deltagelsen i deleøkonomien. Dette skal give øget produktivitet gennem en bedre udnyttelse af ledig kapacitet, hvilket igen skal give den enkelte borger flere valgmuligheder og lavere priser. Læs mere om strategien for deleøkonomi her -  . Arkitektforeningen har gennem længere tid arbejdet med deleøkonomi under den tematiske overskrift “Sharing” og vil løbende overvåge initiativer der understøtter at deleøkonomi -og løsninger fremmes.

Ændring af regler i tilbudsloven
Regeringen vil skabe bedre og mere enkle rammer for de udbud som reguleres under tilbudsloven (indkøb af bygge- og anlægsopgaver under 38,9 mio. kr.). Det skal bl.a. gøres mere synligt, når opgaver kommer i udbud, og der vil i højere grad blive pligt til at annoncere opgaverne offentligt. Endvidere vil konkurrencebegrænsende elementer blive fjernet. Læs mere om ændringerne i tilbudsloven her.

Væksttjek
Regeringen viderefører den tidligere regerings vækstteams, og har bl.a. nedsat vækstteams for Det blå Danmark og Life Science. Flere teams vil angiveligt komme til. Det fremgår ikke, om der vil blive fulgt op på de tidligere vækstteams´ anbefalinger, herunder vækstteamet for de kreative erhverv, hvor flere af anbefalingerne fortsat mangler en afklaring eller realisering. Læs mere om regeringens planer med vækstteams her.  

Iværksættere
Regeringen ønsker at forbedre rammevilkårene for iværksættere, og sikre at mindre virksomheder kan vokse sig større. Blandt andet vil regeringen lave en forsøgsordning med 3 års skattelempelse for nye iværksætterselskaber og indføre investorfradrag for personlige investorer. Læs mere om tiltagene for iværksættere og små virksomheder her.

På nuværende tidspunkt er det usikkert om regeringen kan finde opbakning til sin helhedsplan. Denne usikkerhed er ikke blevet mindre med Liberal Alliances ultimative krav om topskattelettelser, som pludselig har fået valgrygterne til at svirre på Christiansborg.

Kommentarer