Akademisk Arkitektforening

Repræsentantskabsmøde 2011


 


Formandens beretning, repræsentantskabsmøde 2011 from Arkitektforeningen on Vimeo.

Der var alt fra paragraffer til panering blandt debatemnerne på 2011- udgaven af Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde, der fandt sted den 27 – og 28. maj 2011.

46 stemmeberettigede repræsentanter fra hele landet var samlet på kursuscentret Klarskovaard, tegnet af Fællestegnestuen i 1970 til to dage med workshop, debat og afstemninger om Arkitektforeningens paragraffer og indsatsområder.

Se stemningsbilleder fra mødet

Se billeder af repræsentantskabet

Vigtige træk i 2010
Efter Lars Juel Thiis, arkitekt MAA, repræsentantskabets ordfører havde erklæret mødet åbnet, og der traditionen tro blev holdt et minuts stilhed for de MAAere der var gået bort siden repræsentantskabets møde i 2010, formand Natalie Mossin holdt sin beretning.

I talen fremhævede Natalie Mossin mange af de store træk, der blev taget i 2010 og som vil fortsætte langt ind i fremtiden. Blandt emnerne var vigtige spørgsmål som klima, bæredygtighed og energispørgsmål i forhold til arkitektur og planlægning, betydningen af visionær boligpolitik, ”Et Danmark der knækker”, udsatte boligområder, ligestilling af arkitektur med de andre kunstarter samt nødvendigheden af, at de mange igangværende og kommende hospitalsbyggerier resulterer i mere viden (-deling) og medfører et kompetenceløft i byggeriet.

Tak til ildsjælene
Endeligt takkede formanden MAAere der har arbejdet i task forces og i løbet af 2010 og den første del af 2011 har udviklet anbefalinger til foreningens politikområder; Udvikling af den eksisterende bygningsmasse, Udvikling af de almene boligområder og arkitektonisk kvalitet i planlægningen. 
Natalie benyttede også talen til at takke alle de ildsjæle og frivillige kræfter, der hver uge året rundt er med til at skabe en aktiv og udadvendt forening.
”Det har været inspirerende og lærerigt at være formand her i mit første år, og det er flot og tankevækkende, hvor meget der foregår for arkitekter og arkitekturinteresserede rundt omkring i landet,” sagde formanden.

Se sammendrag af formandens tale øverst i denne artikel.

Nyt konkurrenceudvalg
Blandt de politiske emner der var på dagsordenen, var bestyrelsens indstilling - på baggrund af en task forces anbefaling - at der nedsættes et konkurrenceudvalg.
”Formålet med dette udvalg er at sikre kompetente bidrag, input og sparring fra medlemmer til Arkitektforeningens konkurrencerådgivning,” forklarede Natalie Mossin:
”Ansvarskæden vil fortsat være uændret, og foreningens konkurrencerådgivning vil fortsat have det ansvar, man hele tiden har haft. Det drejer sig om et udvalg, der giver den bedst mulige rådgivning og ideer til udvikling af konkurrenceområdet.”

Mere info om det kommende udvalg og ansøgningsprocedurer i løbet af sommeren her på arkitektforeningen.dk

Uddannelse og optagelseskriterier
Optagelses- og kvalifikationsnævnet var også til debat:
Lene Dammand Lund, arkitekt MAA og leder af nævnet forklarede, at der kun er indløbet en enkelt ansøgning til Optagelses- og Kvalifikationsnævnet i løbet af 2010.
”Det rejser en lang række spørgsmål: er det for svært at komme ind i foreningen, er det for dyrt, hvem vil vi gerne have med i foreningen? Det skal der arbejdes med i 2011,” sagde Lene Dammand Lund.

Efter en del debat blev et forslag om, at opgaveporteføljen i Optagelse- og Kvalifikationsnævnet skulle udvides til også at have en rådgivende funktion for foreningens bestyrelse og lederen af Arkitektforeningens efteruddannelse vedr. uddannelsesspørgsmål vedtaget.

Nyt medlem af bestyrelsen – to genvalgt
Efter godt 7 år i foreningens bestyrelse gik Bo Boje Larsen, arkitekt MAA og partner i 3XN af som bestyrelsesmedlem - Bo Boje forlader dog ikke arbejdet for foreningen, da han om lørdagen blev valgt til foreningens repræsentant i bestyrelsen af Arkitekternes pensionskasse.

Peter Thorsen, arkitekt MAA og partner i Lundgaard & Tranberg arkitekter genopstillede til bestyrelsen, det samme gjorde arkitekt MAA og redaktør på Arkitektens Forlag, Martin Keiding. Begge blev valgt.  På nyvalg var arkitekt MAA, Jesper Nielsen, centerleder på CINARK og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København. Jesper Nielsen motiverede sit kandidatur ved at understrege betydningen af at bygge bro mellem forskning og praksis:

”Indtil nu har arkitektfaget været et meget lukket system. Arkitektforeningen skal derfor være bedre til at styrke dialog med forskningen, og ikke kun have fokus på praksis,” sagde Jesper Nielsen, der lørdag blev valgt ind i bestyrelsen.


Se billeder af bestyrelsen

Relationen mellem udkogte gulerødder, tredobbelt panering og arkitektur?
Som startskud på repræsentantskabets workshop, der handlede om at formulere anbefalinger til det kommende års politiske indsatsområde, leverede kokken Claus Meyer et inspirationsoplæg om Det Nordiske Køkken, der i dag er intet mindre end et superbrand.
”I 2004 samlede Claus Meyer den danske fødevarebranche. De havde ambitiøse mål: verdens bedste restaurant skal være dansk, og vi skal have verdens bedste kok i den danske kokkestand. I 2011 lykkedes det at indfri begge mål.  Sammen har branchen formået at at realisere en vision, der for blot få år siden virkede helt urealistisk. Prøv at udskifte dansk mad med dansk arkitektur og lad jer inspirere at Claus Meyers tænketank , ” sagde direktør Jane Sandberg fra talerstolen.

Claus Meyer berettede om sin rejse fra udkogte gulerødder og tre-dobbelte paneringer i hjemmet på Lolland i 60erne og 70erne til det nye nordiske køkken, der høster anerkendelse overalt i verden i dag.

”Der er kommerciel bæredygtighed i det steds-originale. Det stedsoriginale siger os mennesker noget, det betyder noget for os i vores hjerter – og giver os særlige oplevelser.
Arkitektbranchen skal skabe et tankegods – et grundlag, et manifest – som vil kunne skabe et afsætningspotentiale, som det er tilfældet med Det Nye Nordiske Køkken.

Og jeg tror ikke, det er umuligt for arkitekturen. Jeres uddannelse er lysår foran, hvad en kokkeuddannelse er i dag. Kokke skal i dag lære at lave gammeldags fransk mad, og er helt tilbage i fortiden. Det er et kæmpeproblem. Der mangler en overbygning til kokkeuddannelse – man skal kunne blive ”madarkitekt”.

Det nye grundlag skal have et globalt perspektiv – det skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal tage førerpositionen. Man skal føle det dybt ind i kroppen, når man går i seng om aftenen, at man er med til at gøre verden til et bedre sted. Man skal gøre sig fortjent til en lukrativ position,” sagde Claus Meyer.

I næste uge bringer vi et sammendrag af Claus Meyers foredrag i Arkitektforeningens nyhedsbrev.

Kommentarer