Akademisk Arkitektforening

Stort klimapotentiale i energirenoveringer


En netop offentliggjort analyse af CONCITO for Realdania viser, at der er et stort uudnyttet klimapotentiale i energirenovering af den private boligmasse.


Udover at kortlægge hvordan energirenoveringerne af boligmassen har udviklet sig siden 2011, indeholder analysen også forslag til tiltag for at styrke indsatsen yderligere på en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde.


Analysen er et vigtigt indspark til de forhandlinger om en energiaftale, som pågår mellem folketingets partier i øjeblikket, og dermed den fremtidige strategi for, hvordan Danmark kommer i mål med sine klimaambitioner. Meget groft sagt, er det et spørgsmål om vi skal udbygge den vedvarende energi eller spare på energien – i Arkitektforeningen er vi ikke i tvivl om, at energirenovering betaler sig.


Læs Realdanias rapport og se de 6 nøglepointer her  


Arkitektforeningen er en del af CONCITOs bygningsgruppe. Vi arbejder målrettet for mere bæredygtigt byggeri, blandt andet gennem initiativet Renovering på Dagsordenen – et samarbejde som går på tværs af byggeriets parter.


Foto: Center for Bolig og Velfærd

Kommentarer