Akademisk Arkitektforening

Vagtkorps for arkitekturenArkitekt MAA, Project Director og Associate hos schmidt hammer lassen architects, Klaus Petersen, sidder i Arkitektforeningens Rets,- og Responsumudvalg, der behandler sager og afsiger kendelser i tvister af faglig, kollegial eller økonomisk art. Arkitektforeningen har talt med ham om udvalgsarbejdet.

Hvorfor mener du Rets- og Responsumudvalgets arbejde er vigtigt?
For at bevare indflydelsen på det byggede miljø og vores fysiske omgivelser, er det vigtigt, at bygherrer og opdragsgivere har tillid til, at en arkitekt MAA, udover arkitektonisk høj faglighed, behersker alle aspekter af den øvrige rådgivning. Der skal således lægges en kontinuerlig indsats på såvel uddannelses- som efteruddannelsesmæssigt niveau, men også på at sikre, at Arkitektforeningens medlemmer lever op til deres ansvar for at agere rådgivningsmæssigt professionelt i alle fagets aspekter. 

Samtidig skal standsforeningen Arkitektforeningens rådgivningsmæssige integritet synliggøres over for bygherrer. Det kan vi gøre ved hjælp af en instans som Rets,- og Responsumudvalget, som således fungerer som standens vagtkorps i forhold til de medlemmer, som måtte få brug for udvalgets kompetencer. 

Hvordan håber du at kunne gøre en forskel i udvalgets arbejde?
I byggebranchen er der mange mere eller mindre kompetente aktører, der udfører klassisk arkitektarbejde, ofte under den ubeskyttede titel ”arkitekt”. Arkitektur er imidlertid en kunstart, der, bundet af faktorer som bl.a. tid og økonomi, som udgangspunkt forvaltes bedst af uddannede arkitekter, der under uddannelsen rustes til at videreføre og udvikle den danske arkitekturarv.

Tendensen er nok desværre den, at interessen for de tungere områder af faget, såsom byggeteknik, byggestyring, projektøkonomi, projektledelse samt generel professionel og god rådgivningsskik er vigende i den danske arkitektstand. Det skyldes ikke mindst uddannelsens hidtidige kunstneriske afsæt, som har medført en slags berøringsangst over for de tungere områder, som i stigende grad overlades til andre aktører i branchen. Sandheden er imidlertid, at de tungere områder umuligt kan udskilles fra et projekt, uden at arkitekturen lider overlast – arkitekten MAA bliver derfor nødt til også at beherske god rådgivningsskik. 

Jeg håber med mit beskedne bidrag at kunne hjælpe en smule til at løfte standens generelle professionaliseringsniveau, også med hensyn til bygherresamarbejde og projektledelse.

Læs mere om Rets,- og Responsumudvalget 

 

Kommentarer