Akademisk Arkitektforening

Wild Card Ordningen

Akademisk Arkitektforening har i samarbejde med DAC, Konkurrencestyrelsen og Bygherreforeningen udviklet en Wild Card Ordning, som retter fokus mod vækstlaget af nyetablerede arkitektvirksomheder.

Ordningen er resultatet af Akademisk Arkitektforenings mangeårige indsats for at sikre kvalitet og fornyelse i det byggede miljø  til gavn for såvel bygherrer som arkitekter og brugere.

Som det kendes fra sportens verden er det vigtigt, at unge og uprøvede talenter, der endnu ikke har fundet vej til de ”officielle ranglister”, får lejlighed til at deltage i konkurrencer, hvor de kan måles mod den etablerede del af branchen og i praksis bevise deres værd. Projektet skal derfor styrke og sikre fornyelsen i arkitektbranchen ved at fremme vækstlaget af nyetablerede tegnestuers adgang til at deltage i indbudte arkitektkonkurrencer. Projektet er en udløber af regeringens arkitekturpolitik, ”Arkitekturnation Danmark– Dansk arkitekturpolitik 2007”, som blandt andet søger at forbedre vilkårene for yngre arkitekter, herunder en ordning, der fremmer nye tegnestuers muligheder i forbindelse med især indbudte arkitektkonkurrencer.

Hensigten med ordningen er udvikle et redskab, der gør det lettere for bygherrer at udse sig mulige kandidater blandt vækstlagstegnestuer i forbindelse med prækvalificering af deltagere til indbudte arkitektkonkurrencer.

Ordningen skal desuden formidle kontakten mellem nye, uprøvede tegnestuer og bygherrer via en digital platform.

Kommentarer