Akademisk Arkitektforening

Workshop for arkitekter der arbejder med bæredygtighed

Workshop: Hvad er kloge metoder til bæredygtighed i de tidlige designfaser
Med denne workshop vil SBi gerne have jer der arbejder med bæredygtighed i de tidlige designfaser i tale.

- Hvordan kommer bæredygtighed i fokus i de tidlige designfaser – og hvem bringer det på bane?

- I hvilken grad er designbeslutningerne influeret af dagslys, mikroklima, komfort, energiforbrug, LCA og LCC i de tidlige designfaser?

- Hvordan tackles det holistiske perspektiv, dvs. optimering af design på flere parametre?

- Er der specifikke bæredygtighedskrav, som overlades til andre faggrupper/aktører – hvad kan vi lære af hinanden?

- Hvilke (lokale) metoder er i brug i virksomheder, hvordan virker de og hvordan skaber vi fælles nogle kloge metoder?

Med denne workshop vil sbI gerne have jer der arbejder med bæredygtighed i de tidlige designfaser i tale. Vi skaber rammerne for en god diskussion via oplæg om InnoByg spireprojekter: Bæredygtighedsparadokset og Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser.

Samtidig ser vi på, hvordan bæredygtighedshensyn kan inkluderes i byggeriet ved brug af bestemte metoder og værktøjer. Vi ser frem til, at høre jeres erfaringer og meninger om emnet – og vil bringe jeres input videre i projekterne så de kan rette fokus efter, hvordan emnet er håndteret i praksis.


PROGRAM

13.00
Velkommen og oplæg fra 2 InnoByg spireprojekter

- 1. Bæredygtighedsparadokset: Om (mis)match’et mellem de spørgsmål vi stiller og præcisionen af den data der skal give os svar
- 2. Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser: Eksempel på et bæredygtigt fokusområde - Fra arbejdstung proces til simple indtastninger
 
13.30
Workshop del 1 – metode og proces

14.15
Oplæg: Hvordan arbejder arkitektvirksomheder og ingeniørrådgivere med bæredygtighed?
Foreløbige resultater fra interview med centrale aktører

Pause

15.00
Oplæg: Roadmap, omstilling og frivillig bæredygtighedsklasse for bygninger – hvad rører sig?

15.30
Workshop del 2 – værktøjer og praksis

16.30
Afrunding og tak for i dag

Målet med InnoByg - spireprojekterne er, at skabe et bedre vidensgrundlag til at understøtte de prioriteringer, der foretages tidligt i designprocessen – og som har betydning for et byggeris sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Spireprojekterne skal inspirere til udvikling af metoder og værktøjer, der er brugervenlige, iterative og som kan deles på tværs af virksomheder. Målgruppen er arkitekter, ingeniører, bygherrer, bygherrerådgivere m.fl.

Workshoppen afholdes på SBi, den 11. december, kl. 13.00-17.00


Det er gratis at deltage i workshoppen


Tilmeld dig via SBIs hjemmeside

Kommentarer