Akademisk Arkitektforening

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Regeringen forhandler netop nu med Folketingets partier om ændre planloven for at tillade megabutikker. Det er en skidt idé for landets byer, store som små, skriver Arkitektforeningens direktør i Nordjyske Stiftstidende d. 17/3 2016, i 1. sektion på s. 25.   

Megabutikker vil dræbe byerne

Af Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

Politikerne på Christiansborg diskuterer i denne uge, hvordan planloven skal ændres. Et af de ændringsforslag som regeringen har lagt på bordet, er en ophævelse af størrelsesbegrænsninger på udvalgsvarebutikker og en fordobling af dagligvarebutikkernes mulige areal. I de kommende megabutikker ved de store byers omfartsveje skal de handlende kunne købe alt, hvad byerne i dag kan tilbyde af dagligvarer, hårde hvidevarer og havemøbler. 

Flere undersøgelser viser dog, at opførelsen af de megabutikker, som regeringen lægger op til, vil føre til butiksdød i byerne i nærheden. En megabutik ved f.eks. Brønderslev ville således ikke blot suge det sidste handelsliv ud af landsbyerne i nærheden, men vil også svække det handelsliv der stadig eksisterer i Brønderslev og Hjørring. Det vil betyde lavere huspriser og svagere sammenhold. Selv i Aalborgs butikker ville man kunne mærke lavere omsætning.

COWI har på vegne af Erhvervsstyrelsen udarbejdet en rapport, der beskriver de konsekvenser, de nuværende storcentre har haft. "Konsekvenserne af storcentrene er både, at detailhandlen i byerne og bymidterne i et stort opland reduceres, og at også bymidten i byen, hvor storcentret ligger, typisk oplever tilbagegang eller reducerede udviklingsmuligheder."

I 2015 var der ud af 76 postnumre i Region Nordjylland 21 postnumre, som havde højst én enkelt dagligvarebutik tilbage. Værst ramt er Thisted og Morsø kommune. Ved en udvidelse af planlovens grænser for butiksstørrelser, forudser en nylig undersøgelse fra Retail Institute Scandinavia, at der vil være 27 postnumre i Nordjylland med højst én dagligvarebutik tilbage i 2025. Altså 6 postnumre yderligere. 

De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vil opleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg. 

Arkitektforeningen har ikke selv nogen aktier i detailhandelen, men vi har en oprigtig bekymring for udviklingen i by og land, med det formål at sikre levende byer og lokalmiljøer. Det samme tænker vi at du har, kære læser. Men har dit lokale folketingsmedlem det også?

 

Kommentarer