Akademisk Arkitektforening

Årsberetning 2017

Formandens beretning

Natalie Mossins beretning fra Repræsentantskabsmødet september 2018

På grund af ændringen i foreningens årshjul dækker denne beretning en længere periode end normalt, da repræsentantskabsmødet nu ligger i september og ikke i maj som tidligere. En del af denne beretning er således kendt fra årsrapport 2017, mens beretningen fra januar til september 2018 er ny.

Udgiv indhold