Akademisk Arkitektforening

almene boliger

Natalie Mossin åbnede heldagskonference om arkitektur i den almene sektor

Det lykkedes! Planloven blev fornuftig


Regeringen lagde i juni sidste år op til en grundig behandling af planloven. Siden da har Arkitektforeningen arbejdet benhårdt for at påvirke forhandlingerne i en retning, der blandt andet kan give en balanceret udvikling af landdistrikterne, tilgodese både de mindre handlende og de almene boliger og skabe fri og lige adgang til vores kyster. Arbejdet har båret frugt. Regeringen indgik forlig med S, DF og K lige før Folketingets sommerferie.

Vækstforslag tilgodeser spekulanterDebatindlæg bragt Berlingske, 8. december 2015 af Frank Jensen, Københavns overborgmester (S) og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Regeringen har præsenteret et udspil, »Vækst og udvikling i hele landet«. Men »hele landet« dækker åbenbart ikke storbyen.

UrbaniaCPH vil ryste boligens grundvoldEn bolig i København ser i grundplan stort set ud, som den gjorde for 100 år siden. Det har det kommende urbane bofællesskab UrbaniaCPH planer om at lave godt og grundigt om på.

Høringer om den almene boligsektorI årets første uge har Arkitektforeningen afgivet to høringssvar. Et om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og et om nedrivning af hele almene boligafdelinger

Anerkend arkitekturens effekter


Debat: Sociale problemer i boligområder kan ikke løses ved fysiske indgreb


Nedrivning og sociale indsatser hjælper i udsatte områderDet er nødvendigt med strukturelle fysiske forandringer, hvis de socialt udsatte boligområder skal have et løft. Det viser forskningen.

Debatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen i Altinget By & Bolig d. 22. maj

​Visioner for fremtidens blandede boligformer ønskesKommuner og almene boligselskaber blander allerede boligformer, eksempelvis mellem leje- og ejerboliger, men der mangler tanker om, hvordan de ældre skal bo i fremtiden, og hvordan vi får plads til unge i dag, siger direktør for Arkitektforeningen, Jane Sandberg til Information.


Blandede boligformer giver gode resultater, det viser såvel forskningen som erfaringer fra en række boligselskaber rundt omkring i landet.

Ord er ikke harmløseMinisteren for by-, bolig-, og landdistrikter, Carsten Hansen, har netop fremsat et nyt lovforslag om almene boliger. I lovforslaget bruger ministeriet flere gange ordet ghetto om udsatte boligområder.


Debatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeingen, bragt i Fredericia Dagblad d. 12.11.13

At bo i alment boligbyggeri er at bo i en unik boligform i et unikt fællesskab.

Udgiv indhold