Akademisk Arkitektforening

debat

Byens saloner: 25.01

Video: Hvad er et godt mødested?

350 vidt forskellige mennesker var samlet til middag i Allinge for blandt andet at tale om mødesteder. Naturligt lys, markeringer af mødesteder, åbne steder og mere intime steder blev nævnt som nogle af de ting, der påvirker vores lyst til at bruge stedet. Se denne  korte video, hvor vi møder en del af de spisende.

Det lykkedes! Planloven blev fornuftig


Regeringen lagde i juni sidste år op til en grundig behandling af planloven. Siden da har Arkitektforeningen arbejdet benhårdt for at påvirke forhandlingerne i en retning, der blandt andet kan give en balanceret udvikling af landdistrikterne, tilgodese både de mindre handlende og de almene boliger og skabe fri og lige adgang til vores kyster. Arbejdet har båret frugt. Regeringen indgik forlig med S, DF og K lige før Folketingets sommerferie.

Arkitektforeningen og DAC samarbejder om debatter i Venedig

Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Debatindlæg: Mastodonternes fremmarch”Vi har glemt vores arkitektoniske DNA. Mange nye bygninger med proportioner, størrelse og udtryk som signalerer at de lige så godt kunne være opført i Frankfurt eller Singapore skyder op i Aarhus og i mange andre byer. Væk er humanismen i dansk arkitektur”.
Sådan skriver arkitekt maa Rie Øhlenschlæger i et debatindlæg, der blev trykt i Jyllandsposten d. X. marts 2013. Rie Øhlenschlæger er arkitekt MAA, og medvirkede ved Arkitektforeningens Kritikerakademi.

Kritikerakademi #2Vi gentager succesen: Ny omgang af Arkitektforeningens Kritikerakademi, for dig der vil sætte arkitekturen på mediernes dagsorden. Denne gang er det i Aarhus d. 4. og 29. februar 2016. 

Med planlov skal land byggesDe sidste 20 år har vi i Danmark praktiseret en politik, der favoriserer byvækst på bekostning af landområderne, skriver Stig L Andersson i kronikken tirsdag den 7.4.15. Han har helt ret. Polariseringen mellem by og land, eller den rådne banan, udkanten og andre misvisende navne, er nemlig den planlægningsmæssige konsekvens af ført politik.

Af Jesper Pagh, adm direktør i Arkitektforeningen

Arkitektforeningen og planlovsdebatten

Debatten om planloven kører på de høje nagler i disse dage.

Nyt fra Arkitektforeningens KritikerakademiArkitektforeningens kritikerakademi er i fuld gang og flere skrivelystne, debatterende MAA'ere har allerede markeret sig i pressen

Udgiv indhold