Akademisk Arkitektforening

demokrati

Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Arkitektur som demokratiseringsproces


Diébedó Francis Keré ved, hvad han taler om. Som en af de eneste arkitekter i hjemlandet Burkina Faso, har han ikke blot tegnet og sat læringsbyggerier i gang i sin hjemstavn – han er også blevet et efterspurgt navn for sin tilgang til at involvere lokalbefolkningen i byggeprocesser. Keré gæstede København i den forløbne uge og Arkitektforeningen fulgte i hælene på ham.


Af Lena McNair

Er guldet gemt under græsset?

carlberg/christensen inviterede fredag d. 24. oktober til debatten Er foreningerne byplanlægningens glemte guld? på Papirøen i København.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

CityLAB satte unges idéer i spil170 unge, planlæggere og politikere fra 14 kommuner var den 13. og 14. marts samlet i Vejle for i samarbejde at udvikle nye og innovative løsninger på konkrete udfordringer udpeget af de deltagende kommuner.


Af Niels Kjølholt, Politik & Analyse

Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer havde i samarbejde med virksomheden 12byer planlagt konferencen, CityLAB 2014 i Vejles Spinderihaller.

Fællesskab i forandringTænk hvis vores danske byer ikke var opdelt i tydelige sociale grupperinger, men i stedet var inkluderende byer med plads til alle? Det er visionen for tænketanken Byen 2025, der netop har afleveret sine anbefalinger til minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.


Arkitektforeningens direktør Jane Sandberg er medlem af tænketanken og er glad for den endelige rapport.

Plads til alle

Det får du for medlemskronerne: Netværk tæt påArkitektforeningen har 7 lokalafdelinger i hele landet, der året rundt laver events, foredrag, fester mm. både for MAA’ere og offentligheden. I det fjerde interview i rækken Det får du for medlemskronerne, fortæller direktør Jane Sandberg om værdien af at have et fagligt netværk helt tæt på.


Hvad er fordelene ved at være med i en lokalafdeling?

Tour de lokalI disse dage er der fuld gang i årsmøder rundt omkring i Arkitektforeningens lokalafdelinger.

Grønt EU-formandskab


Den 1. januar 2010 overtog Danmark formandskabet for Rådet for den Europæiske Union fra Polen. Energieffektivisering og et grønt Europa er blandt sagerne på dagsordenen.

Af Martin Yhlen

Nye høringssvar fra ArkitektforeningenArkitektforeningen afgiver høringssvar i en lang række spørgsmål, der vedkommer det byggede miljø, arkitekturen, bæredygtighed mm. Senest er der formuleret nye høringssvar om nye bygningsklasse 2020 og BR10 - begge i samarbejde med MAAere.

Høring om bygningsklasse 2020

Til Folkemøde på Bornholm”En blanding mellem Roskilde Festival, et politiker-dyrskue og en sommerhøjskole”, sådan karakteriserede indenrigsminister Bertel Haarder det første folkemøde i Danmark, som i disse dage holdes på Bornholm.

Udgiv indhold