Akademisk Arkitektforening

fond

Legatmodtagere samlet for første gang


Tirsdag d. 25. marts var modtagerne af Dreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder samlet for første gang.


De forventningsfulde legatmodtagere fra BCVA, WE architecture, Planværkstedet, POINT, Thorborg Skovsted Johansen, Over Byen Arkitekter og Norrøn mødtes for første gang med deres mentorer til workshop i Arkitekternes Hus d. 25. marts.

Hæderspris til arkitekter med respekt for historienDreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda. De får prisen for deres indlevede og fabulerende transformationer af historiske bygninger og byrum.

Hæder til Arnfred


Arkitekt MAA Jens Thomas Arnfred er indstillet til Statens Kunsfonds livsvarige kunstnerydelse.


På Kunstfondens hjemmeside lyder det i begrundelsen for indstillingen:

Jens Thomas Arnfred er en gudsbenådet debattør og arkitekt og det er netop sammenkædningen af disse evner der gør, at han indstilles til fortjenesten i den livsvarige ydelse.

Kunstfondens forårsuddeling 2013I forbindelse med forårsuddelingen uddeler Statens Kunstfond arbejdslegater, rejselegater og treårige arbejdsstipendier til kunstnere inden for litteratur, billedkunst, musik, scenekunst, film, arkitektur, kunsthåndværk og design.


Se listen over de arkitekter, der har modtaget legater

På Kunstfondens hjemmeside

Nyt kunststøttesystem med godt nyt for arkitekturen

Med kulturminister Uffe Elbæk i spidsen har samtlige partier den 13. juni 2012 indgået aftale om en reform af det statslige kunststøttesystem, som samler Statens Kunstfond og Statens Kunstråd i en organisation.

Otte teams skal give bud på museumshaveSom led i etableringen af en ny museumshave foran Statens Museum for Kunst har Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde doneret yderligere 17 mio. kr. til en gennemgribende modernisering af museets indgangsparti. Otte teams af arkitekter og landskabsarkitekter er prækvalificerede til at give bud på den fremtidige museumshave.

Fornyelsesfondens pulje til grønne løsningerFra den 26. marts og frem til 1. juni 2011 er det muligt for arkitekter at ansøge Fornyelsesfonden om midler, inden for puljen af grønne løsninger. Årets pulje, som er fordelt på 4 ansøgningsrunder, er i år på i alt på 255 mio. kr.

Udgiv indhold