Akademisk Arkitektforening

Forskning

Ny forskning skal vise vejen for bedre sundhed i byerneMed en bevilling på 11 mio. kr. skal et nyt forskningsprojekt om byrum kortlægge vejen til bedre sundhed for socialt udsatte seniorer, børn og unge i danske byer.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Atmosfære skal tænkes ind i renoveringerEn ny ph.d.-afhandling peger på behovet for at tage systematisk højde for bygningers atmosfære, når kulturarven restaureres 

Af Tobias Moe 

Tectonic ThinkingUdstillingen Tectonic Thinking and Practice in Architecture er blevet til i et samarbejde mellem forskningsprojektet ”Mod en tektonisk bæredygtig byggekultur” og Arkitektforeningen, og vises i Arkitektforeningens facader fra d. 11. april til d. 16. maj.

Af Inge Panduro

Turismedominerede rumArkitekt MAA Jens Christian Pasgaard forsvarede i efteråret ph.d.-afhandlingen Tourism and Strategic Planning. Afhandlingen er udført for Center for Byplanlægning under Institut 3 på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

 
Hvad handler din ph.d. om, og hvilke problemstillinger har du arbejdet med?

Arkitektur forebygger kriminalitetDer er en klar sammenhæng mellem, hvordan by- og boligområder planlægges og udformes og graden af indbrud og hærværk. Arkitekt MAA Bo Grönlund har i mange år været involveret i forebyggelse af kriminalitet via arkitektur, blandt andet som Arkitektforeningens repræsentant i Det Kriminalpræventive Råd.


Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

Idealist på arkitekturens vegneArkitekter arbejder på mange poster i det offentlige og har mange typer jobbeskrivelser. Arkitektforeningen stiller skarpt på en række offentligt ansatte arkitektprofiler: hvilke opgaver varetager de, hvordan adskiller deres kompetencer sig fra andre faggruppers og hvilken rolle spiller de i tværfagligt samarbejde? Mød som den femte i rækken forskeren og arkitekt MAA Anne Kathrine Frandsen.

Fra savannen til kontoretAdfærdsarkitektur. Ny disciplin griber tilbage til vore evolutionære rødder: »Præmissen er, at rum meget direkte påvirker os både kognitivt og emotionelt og dermed skaber adfærd.«
Fra savannen til kontoret

Af Lone Frank, forfatter og journalist

KAN man virkelig sige, at arkitekter ikke forstår sig på rum? Det lyder absurd, ja, nærmest kættersk.

Skub i idrætsarkitekturen


1,5 mio. kr. bevilliget til kortlægning af regionale idrætsarkitektoniske løsninger

?/!: Morten Østergaard


Arkitektforeningen har sat uddannelsesminister Morten Østergaard stævne til en snak om arkitektuddannelsen, forskning og innovation.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

2011 var året, hvor arkitektuddannelsen kom ind under dit ressortområde: Hvordan vil du sikre den bedste synergi mellem de kunstneriske uddannelser og andre fagretninger, der hører under dit ministerium?

HospitalsarkitekturNu gentager Arkitektforeningen successen med kurset Hospitalsarkitektur i Aarhus. Kurset ruster arkitekter, ingeniører og konstruktører til at designe de bedste hospitaler med den nyeste forskning og viden på området.

Udgiv indhold