Akademisk Arkitektforening

kendelser

Rets- og ResponsumudvalgetHvad er Rets- og Responsumudvalget?
Akademisk Arkitektforenings Rets- og Responsumudvalg fungerer som klagenævn.
Se udvalgets folder her

Rets- og Responsumudvalget er en uvildig institution inden for Arkitektforeningen.
Udvalgets opgave er at behandle sager og afsige kendelser i tvister af faglig, kollegial eller øko

Udgiv indhold