Akademisk Arkitektforening

medlemsskab

Skattefradraget på dit medlemsskab hæves


Det bliver nu billigere at være medlem af Arkitektforeningen.

Regeringen har nemlig indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for 2015, der indbefatter en øget fradrag for faglige kontingenter. Det gælder også fradraget på dit kontingent som MAA.

Bliv arkitekt MAAStyrk din faglighed og din karriere gennem et medlemskab af Arkitektforeningen.

Få ret til titlen 'arkitekt MAA'.
Titlen er et kvalitetsstempel, der kræver en kandidatuddannelse fra en anerkendt arkitektskole samt løbende efteruddannelse.

BLIV MEDLEM

Få faglig udvikling

Mød AAs repræsentant i Det rådgivende Biblioteksudvalg

Arkitekt MAA Sara Asmussen er Akademisk Arkitektforenings repræsentant i  Biblioteksudvalget, som rådgiver Kunstakademiets Bibliotek (KASB) fagligt.

Det rådgivende Biblioteksudvalg med KASB’s overbibliotekar som formand  har 10 medlemmer. Heraf er de otte tilknyttet Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen og tæller både studerende, undervisere og ansatte fra biblioteket. To er eksterne: et medlem kommer fra et andet fagbibliotek , og et medlem deltager efter indstilling fra AA. Udvalget  mødes ca. 3 gange om året.

Udgiv indhold