Akademisk Arkitektforening

politik

Nyt folketingsår - Dette er relevant for arkitekter

Kommunalt ansatte arkitekter MAA søges

VLAK-regeringen for arkitekter


Forleden præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin trekløverregering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En ny regering betyder et nyt regeringsgrundlag, nye ministre, og denne gang tilmed også nye ministerier. Nedenfor er kort skitseret de ministerielle ændringer, som har størst betydning for Arkitektforeningens medlemmer.

Regeringens nye 2025-plan for arkitekter

I slutningen af august fremlagde regeringen sit bud på en økonomisk plan frem mod 2025, den såkaldte “Helhedsplan – for et stærkere Danmark”. Formålet med helhedsplanen er at gennemføre en række reformer, som bedst muligt ruster Danmark til fremtidens udfordringer. Overordnet er der ikke nogle initiativer, som er af samme kaliber som for eksempel dimensioneringen af arkitektuddannelserne, hvor der blev skåret betydeligt i optaget eller som planen om en liberalisering af planloven.

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Tværfaglig respons på Klimarådets rapportKlimarådet har udarbejdet sin første rapport Omstilling med Omtanke - status og udfordringer for dansk klimapolitik. I den forbindelse har Arkitektforeningen og flere af partnerne bag Renovering på Dagsordenen udarbejdet fælles en udmelding

Arkitektforeningen og boligjob-ordningen

Fællesskab, blandede boliger og grøn omstillingFinanslovsaftale: Torsdag den 14. november præsenterede forhandlerne fra SF, Enhedslisten og regeringen deres finanslovsaftale. 

Er guldet gemt under græsset?

carlberg/christensen inviterede fredag d. 24. oktober til debatten Er foreningerne byplanlægningens glemte guld? på Papirøen i København.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Efterår på BorgenRegeringens forslag til en finanslov for 2015 er fremlagt og en ny politisk sæson er skudt i gang.

Udgiv indhold